کلیپ گزیده ای از موضع گیری های صریح رهبر معظم انقلاب ، مراجع عظام تقلید ، مسئولین ، اساتید دانشگاه ، روشنفکران و کارشناسان این حوزه در حمایت از جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ از سال 1371 تا کنون.
دوشنبه 6 بهمن 1399