آرشیو

ممدوف، پسر المان جمال کیست ؟

ممدوف، پسر المان جمال کیست ؟

ممدوف، پسر المان جمال کیست ؟

چهارشنبه 20 دي 1402
نگاهی بر انتخابات زود هنگام در جمهوری آذربایجان

انتخابات دوره نهم جمهوری آذربایجان

نگاهی بر انتخابات زود هنگام در جمهوری آذربایجان

نگاهی بر انتخابات زود هنگام در جمهوری آذربایجان

پنجشنبه 30 آذر 1402
اظهارات امیرعبداللهیان درباره روابط با جمهوری آذربایجان

اظهارات امیرعبداللهیان درباره روابط با جمهوری آذربایجان

اظهارات امیرعبداللهیان درباره روابط با جمهوری آذربایجان

چهارشنبه 15 آذر 1402
ساختار سیاسی و کابیه دولت در جمهوری آذربایجان

ساختار سیاسی و کابیه دولت در جمهوری آذربایجان

ساختار سیاسی و کابیه دولت در جمهوری آذربایجان

چهارشنبه 1 آذر 1402
ساختار سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان در یک نگاه

ساختار سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان

ساختار سیاسی و فرهنگی جمهوری آذربایجان

چهارشنبه 1 آذر 1402
سفر معاون دادستان‌کل کشور به جمهوری آذربایجان

سفر معاون دادستان‌کل کشور به جمهوری آذربایجان

سفر معاون دادستان‌کل کشور به جمهوری آذربایجان

چهارشنبه 18 مرداد 1402
نگاهی دوباره به جغرافیای تاریخی ایران در آذربایجان

نشست تخصصی پیرامون مسائل قفقاز در دانشگاه تبریز؛

نگاهی دوباره به جغرافیای تاریخی ایران در آذربایجان

نگاهی دوباره به جغرافیای تاریخی ایران در آذربایجان

پنجشنبه 8 دي 1401
آقای الهام علی اف؛ یهود را برای دوستی خود انتخاب نکنید

دستور صریح قران در خصوص رابطه با یهود

آقای الهام علی اف؛ یهود را برای دوستی خود انتخاب نکنید

آقای الهام علی اف؛ یهود را برای دوستی خود انتخاب نکنید

يکشنبه 6 آذر 1401
مردم ایران و آذربایجان، شریک غم ها و شادی یکدیگرند

پس از پیروزی تیم ملی ایران در مقابل ولز

مردم ایران و آذربایجان، شریک غم ها و شادی یکدیگرند

مردم ایران و آذربایجان، شریک غم ها و شادی یکدیگرند

شنبه 5 آذر 1401
وزیر امور خارجه ایران:  تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز با واکنش جدی مواجه خواهد شد

وزیر امور خارجه ایران: تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز با واکنش جدی مواجه خواهد شد

وزیر امور خارجه ایران: تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز با واکنش جدی مواجه خواهد شد

چهارشنبه 2 آذر 1401