آرشیو

آیت الله عاملی: اعضای گروه مینسک هیچ زمان به یک کشور مسلمان کمک نمی کنند

آیت الله عاملی: اعضای گروه مینسک هیچ زمان به یک کشور مسلمان کمک نمی کنند

آیت الله عاملی: اعضای گروه مینسک هیچ زمان به یک کشور مسلمان کمک نمی کنند

شنبه 16 آذر 1398
ایلقار ابراهیم اوغلو؛ ما موضع رسمی ایران را فرمایشات آیت الله خامنه ای می دانیم

ایلقار ابراهیم اوغلو؛ ما موضع رسمی ایران را فرمایشات آیت الله خامنه ای می دانیم

ایلقار ابراهیم اوغلو؛ ما موضع رسمی ایران را فرمایشات آیت الله خامنه ای می دانیم

شنبه 16 آذر 1398
مسکو: تحریم‌های آمریکا بدون واکنش باقی نمی‌ماند

مسکو: تحریم‌های آمریکا بدون واکنش باقی نمی‌ماند

مسکو: تحریم‌های آمریکا بدون واکنش باقی نمی‌ماند

شنبه 16 آذر 1398
افزایش تورم در ترکیه و گرجستان

افزایش تورم در ترکیه و گرجستان

افزایش تورم در ترکیه و گرجستان

شنبه 16 آذر 1398
باکو و ایروان حل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ را بررسی کردند

باکو و ایروان حل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ را بررسی کردند

باکو و ایروان حل مسالمت آمیز مناقشه قره‌باغ را بررسی کردند

شنبه 16 آذر 1398
همکاری فرهنگستان علوم نخجوان با مراکز علمی ایران بررسی شد

همکاری فرهنگستان علوم نخجوان با مراکز علمی ایران بررسی شد

همکاری فرهنگستان علوم نخجوان با مراکز علمی ایران بررسی شد

شنبه 16 آذر 1398
اعلام آمادگی ایران برای بسط همکاری با کشورهای منطقه در حوزه حمل و نقل

اعلام آمادگی ایران برای بسط همکاری با کشورهای منطقه در حوزه حمل و نقل

اعلام آمادگی ایران برای بسط همکاری با کشورهای منطقه در حوزه حمل و نقل

شنبه 16 آذر 1398
مجلس ملی جمهوری آذربایجان به فرمان «علی‌اف» منحل شد

مجلس ملی جمهوری آذربایجان به فرمان «علی‌اف» منحل شد

مجلس ملی جمهوری آذربایجان به فرمان «علی‌اف» منحل شد

شنبه 16 آذر 1398
مسکو: هیچ قطعنامه‌‌ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی‌کند

مسکو: هیچ قطعنامه‌‌ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی‌کند

مسکو: هیچ قطعنامه‌‌ای ایران را از توسعه برنامه موشکی منع نمی‌کند

شنبه 16 آذر 1398
لزوم حفظ منابع مقوم هویت زبانی در بقای زبان های مادری

در نشست مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد

لزوم حفظ منابع مقوم هویت زبانی در بقای زبان های مادری

لزوم حفظ منابع مقوم هویت زبانی در بقای زبان های مادری

چهارشنبه 13 آذر 1398