آرشیو گزارش تصویری1

رهبر جنبش مقاومت اسلامی قره باغ : نه نتها خاک قره باغ بلکه عزت و شرف امت اسلامی را با شعار یاحسین(ع) نجات خواهیم داد

رهبر جنبش مقاومت اسلامی قره باغ : نه نتها خاک قره باغ بلکه عزت و شرف امت اسلامی را با شعار یاحسین(ع) نجات خواهیم داد

رهبر جنبش مقاومت اسلامی قره باغ : نه نتها خاک قره باغ بلکه عزت و شرف امت اسلامی را با شعار یاحسین(ع) نجات خواهیم داد

سه شنبه 24 مهر 1397
گزارش تصویری بازدید هیأت آذربایجانی از مقبره الشعرای تبریز

گزارش تصویری بازدید هیأت آذربایجانی از مقبره الشعرای تبریز

گزارش تصویری بازدید هیأت آذربایجانی از مقبره الشعرای تبریز

سه شنبه 24 مهر 1397
گزارش تصویری حضور هیئتی از جمهوری آذربایجان در همایش « قره باغ خاک اسلام »  زنجان

گزارش تصویری حضور هیئتی از جمهوری آذربایجان در همایش « قره باغ خاک اسلام » زنجان

گزارش تصویری حضور هیئتی از جمهوری آذربایجان در همایش « قره باغ خاک اسلام » زنجان

سه شنبه 24 مهر 1397
گزارش تصویری نشست علمی « پیامد های تروریسم ، تجزیه طلبی و اشغال در منطقه»

گزارش تصویری نشست علمی « پیامد های تروریسم ، تجزیه طلبی و اشغال در منطقه»

گزارش تصویری نشست علمی « پیامد های تروریسم ، تجزیه طلبی و اشغال در منطقه»

يکشنبه 22 مهر 1397
گزارش تصویری  نشست سیر تحول آئین‌های مذهبی محرم در قفقاز و ترکیه

گزارش تصویری نشست سیر تحول آئین‌های مذهبی محرم در قفقاز و ترکیه

گزارش تصویری نشست سیر تحول آئین‌های مذهبی محرم در قفقاز و ترکیه

سه شنبه 27 شهريور 1397
دینداران زندانی در جمهوری آذربایجان، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند

استاد دانشگاه تبریز در نشست بررسی آیین های عاشورایی در قفقاز و آناتولی مطرح کرد:

دینداران زندانی در جمهوری آذربایجان، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند

دینداران زندانی در جمهوری آذربایجان، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند

سه شنبه 27 شهريور 1397
نویسنده و پژوهشگر شعر آیینی: نارداران قطب شعر آیینی در قفقاز است

نویسنده و پژوهشگر شعر آیینی: نارداران قطب شعر آیینی در قفقاز است

نویسنده و پژوهشگر شعر آیینی: نارداران قطب شعر آیینی در قفقاز است

سه شنبه 27 شهريور 1397
بیانیه اخیر کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان ناقض حقوق اولیه دینی است

کارشناس مسائل سیاسی در نشست «بررسی آیین های عزاداری در قفقاز» مطرح کرد:

بیانیه اخیر کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان ناقض حقوق اولیه دینی است

بیانیه اخیر کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان ناقض حقوق اولیه دینی است

سه شنبه 27 شهريور 1397
گزارش برگزاری نشست سیر تحول آئین‌های مذهبی محرم در قفقاز و ترکیه

گزارش برگزاری نشست سیر تحول آئین‌های مذهبی محرم در قفقاز و ترکیه

گزارش برگزاری نشست سیر تحول آئین‌های مذهبی محرم در قفقاز و ترکیه

سه شنبه 27 شهريور 1397
پیام ها و فلسفه ماه محرم

پیام ها و فلسفه ماه محرم

پیام ها و فلسفه ماه محرم

سه شنبه 20 شهريور 1397