آرشیو

اردوغان: همین جا در ترکیه می‌مانم

با حضور در جمع حامیانش در استانبول

اردوغان: همین جا در ترکیه می‌مانم

اردوغان: همین جا در ترکیه می‌مانم

شنبه 26 تير 1395
ابراز نگرانی ظریف از بحران ترکیه

ابراز نگرانی ظریف از بحران ترکیه

ابراز نگرانی ظریف از بحران ترکیه

شنبه 26 تير 1395
حمایت ایران از دولت قانونی آنکارا

شمخانی:

حمایت ایران از دولت قانونی آنکارا

حمایت ایران از دولت قانونی آنکارا

شنبه 26 تير 1395
 اصل حق تعيين سرنوشت ملت ها، بايد مبناي حل مناقشه قره باغ کوهستاني باشد

ادوارد شارمازانوف:

اصل حق تعيين سرنوشت ملت ها، بايد مبناي حل مناقشه قره باغ کوهستاني باشد

اصل حق تعيين سرنوشت ملت ها، بايد مبناي حل مناقشه قره باغ کوهستاني باشد

سه شنبه 22 تير 1395
مناقشه قره باغ بايد براساس اصل تماميت ارضي جمهوري آذربايجان حل شود

الهام علی اف :

مناقشه قره باغ بايد براساس اصل تماميت ارضي جمهوري آذربايجان حل شود

مناقشه قره باغ بايد براساس اصل تماميت ارضي جمهوري آذربايجان حل شود

سه شنبه 22 تير 1395
درخواست ناتو از طرف های درگیر در مناقشه قره باغ

درخواست ناتو از طرف های درگیر در مناقشه قره باغ

درخواست ناتو از طرف های درگیر در مناقشه قره باغ

سه شنبه 22 تير 1395
فرمان اجرای توافقات میان ایران و جمهوری آذربایجان صادر شد

با امضای الهام علی اف

فرمان اجرای توافقات میان ایران و جمهوری آذربایجان صادر شد

فرمان اجرای توافقات میان ایران و جمهوری آذربایجان صادر شد

سه شنبه 22 تير 1395
هر حاکميتي که براي بازگرداندن قره باغ تلاش کند، سرنگون خواهد شد

آرکادي کاراپتيان:

هر حاکميتي که براي بازگرداندن قره باغ تلاش کند، سرنگون خواهد شد

هر حاکميتي که براي بازگرداندن قره باغ تلاش کند، سرنگون خواهد شد

دوشنبه 21 تير 1395
روشنگریهای آیت الله عاملی در خصوص روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان

روشنگریهای آیت الله عاملی در خصوص روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان

روشنگریهای آیت الله عاملی در خصوص روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان

شنبه 19 تير 1395
 ایلقار ابراهیم اوغلو: جلو گیری از نشر معارف اسلام اصیل تاسف بر انگیز است

ایلقار ابراهیم اوغلو: جلو گیری از نشر معارف اسلام اصیل تاسف بر انگیز است

ایلقار ابراهیم اوغلو: جلو گیری از نشر معارف اسلام اصیل تاسف بر انگیز است

شنبه 19 تير 1395