تاریخ : يکشنبه 27 بهمن 1387
کد 10619

مقام آذری:ترانزیت محموله های ناتو از طریق اراضی آذربایجان به افغانستان امكان‌پذیر است

آیدین میرزازاده : آذربایجان نیز همدوش ناتو در تامین امنیت در افغانستان مشاركت دارد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : آیدین میرزازاده معاون كمیسیون دایمی امور امنیتی و دفاعی مجلس ملی آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری آپا، گفته است كه ترانزیت محموله های ناتو از طریق اراضی آذربایجان به افغانستان امكان‌پذیر است و این نیز باید به عنوان بخشی از فعالیتهای مشترك در زمینه امنیتی محسوب شود. وی گفته است: آذربایجان نیز همدوش ناتو در تامین امنیت در افغانستان مشاركت دارد. از سوی دیگر این یك برنامه تجاری است و باید آن را به عنوان گسترش امكانات ترانزیتی آذربایجان دانست. از اینرو، حمل و نقل محموله‌ها امكان‌پذیر است.
با این حال، به عقیده وی ایجاد هر پایگاهی از سوی ناتو در آذربایجان غیرممكن است.
گفتنی است كه اواخر سال گذشته در حمله شبه‌نظامیان طالبان به كاروانهای حمل محموله های ناتو و محو آنها، مقامات ناتو برای ترانزیت محموله های خود مسیر گرجستان ـ آذربایجان و از طریق دریای خزرمسیر تركمنستان به افغانستان را انتخاب كردند.    
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 27 بهمن 1387
captcha refresh