تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1387
کد 11152

رسانه های جمهوری آذربایجان از موافقت این کشور با استقرار پایگاه هوایی آمریکا در نزدیکی شهر باکو خ...

هدف از ایجاد این پایگاه، فراهم سازی زمینه مناسب برای انتقال امن محموله های نظامی آمریکا به افغانستان است
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : برخی از رسانه های جمهوری آذربایجان از موافقت این کشور با استقراریک پایگاه هوایی آمریکا در نزدیکی شهر باکو خبر دادند.
برخی از مطبوعات جمهوری آذربایجان بنقل از روزنامه نیویورک تایمز نوشتند: هدف از ایجاد این پایگاه، فراهم سازی زمینه مناسب برای انتقال امن محموله های نظامی آمریکا به افغانستان است. براساس این گزارش مقامات نظامی آمریکا معتقدند، هرچند روسیه اجازه استفاده از خاک خود برای انتقال محموله های غیر نظامی آمریکا به افغانستان راصادر کرده است ،‌اما دولت آمریکا نباید روند انتقال این محموله ها به افغانستان راتنها به یک راه ،آنهم تحت کنترل مسکو محدود کند.
مقامات دولت باکو به این خبر واکنشی نشان نداده اند اما سفیرآمریکا در باکو اخیرا از برگزاری نشست مشترک کارشناسان نظامی آمریکا،ترکیه،گرجستان وجمهوری آذربایجان درباکو باهدف ایجاد مسیر جدید ی برای ارسال محموله های نظامی آمریکا به افغانستان خبر داد.
بر اساس مصوبه پارلمان و سند امنیت ملی جمهوری آذربایجان استقرار پایگاههای بیگانگان در این کشور ممنوع شده است.
پیش از این شورای اروپا از جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهایی نام برده است که هواپیماهای سیا برای انتقال مظونین تروریستی از آنجا استفاده می کرده اند .
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 25 اسفند 1387
captcha refresh