تاریخ : پنجشنبه 28 خرداد 1388
کد 12519

پیشنهاد رئیس اداره مسلمانان قفقاز برای تاسیس شورای مصلحت مسلمانان کشورهای همسود

الله شکور پاشازاده : کشورهای همسود برای مسلمانان منطقه بیگانه نیست
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز تاسیس شورای مصلحت مسلمانان کشورهای همسود را پیشنهاد کرد.
الله شکور پاشازاده روز چهارشنبه در کنفرانس مسکو گفت: من در مورد تاسیس شورای مصلحت مسلمانان کشورهای همسود با حضور برخی از علما، فقها و رجال فرهنگی این کشورها را پیشنهاد خود را مطرح میکنم. به نظر من دیدار نمایندگان جمعیتهای دینی کشورهای همسود موجب مورد مذاکره قرار گرفتن و حل مسایل مهم منطقه خواهد شد.
روز گذشته در مسکو کنفرانس علمی-نظری "جمعیتهای دینی کشورهای همسود و حمایت آنان از وحدت ملی" برگزار شد.
این کنفرانس از سوی شورای عالی مسلمانان قفقاز و با پیشنهاد هیات اسلامی بین المللی تشکیل یافته است. در این کنفرانس 40 نفر از نمایندگان دینی 8 کشور همسود و رؤسای جمعیتهای دینی روسیه شرکت میکنند.
در آغاز کنفرانس پیام دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه و الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان برای شرکت کنندگان قرائت شده است. سخنرانی اساسی کنفرانس از سوی شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز و رئیس شورای عالی مسلمانان کشورهای همسود ایراد شده است.
پاشازاده در سخنرانی خود افزود: در 18 سال اخیر برای اولین بار است که در این منطقه چنین کنفرانس با شکوهی برگزار میشود.
وی نسبت به مرحوم آلکس دوم اسقف اعظم سابق روسیه که در مسیر ایجاد همبستگی میان جمعیتهای دین کارهای زیادی را انجام داده بود، ادای احترام کرده است.
الله شکور پاشازاده اضافه کرد: کشورهای همسود برای مسلمانان منطقه بیگانه نیست. ما در سابق اتباع یک کشور بوده ایم. روابط موجود در میان این کشورها یک موفقیت مهم تاریخی است. رهبران دینی کشورهای منطقه هم مخالف اقداماتی بر خلاف تمامیت ارضی این کشورها هستند. من مطمئن هستم که با همکاریهای دولتها و سازمانهای دینی کشورهای منطقه از تجاوزات مکارانه دینی میتوانیم جلوگیری کنیم.
وی همچنین گفت: برخیها در مناطق مختلف جهان جهت جلوه دادن گروه های اسلامی بعنوان گروه های جنایی سعی میکنند. اسلام یک دین دنیوی و کاملا مخالف با ترور و اقدامات جنایی است.
وی با اشاره به مسئله قره باغ کوهستانی افزود: ما از خداوند متعال درخواست میکنیم که رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مسیر حل مناقشه قره باغ کوهستانی موفق باشند.
پاشازاده باور دارد که این نشست موجب تقویت روابط دینی مردم منطقه گشته و نقش مهمی در رفاه تمامی جهانیان خواهد داشت.
پایان پیام.
 
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 28 خرداد 1388
captcha refresh