تاریخ : چهارشنبه 21 مرداد 1388
کد 13405

کارشناس آمریکایی: آذربایجان میتواند نقش مهمی در عملیات غیر نظامی در افغانستان داشته باشد

ساندرسون : ما معتقدیم که آمریکا برای استفاده بیشتر از توانمندی نظامی و غیر نظامی آذربایجان در افغانستان میتواند استفاده کند
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : "توماس ساندرسون" کارشناس آمریکایی معتقد است که در زمینه تروریستم و امنیت بین الملل، آذربایجان میتواند نقش مهمی در عملیات غیر نظامی در افغانستان داشته باشد.
"ساندرسون" معاون مدیر ارشد و عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی «طرح بین المللی امنیت » در مصاحبه خود با خبر گزاری "ترند نیوز" گفت: آذربایجان جهت کمک به افغانی ها برای بازسازی امکانات زندگی و افغانستان میتواند نقش مثبتی داشته باشد.
بگفته "ساندرسون" در حال حاضر افغانستان نیاز به کمک دارد.
وی افزود، زمانی که در افغانستان بودم، از مزار شریف بازدید کردم و مکانی که سربازان آذربایجان در آنجا خدمت میکردند را مشاهده کردم و به اهمیت این عملیات ها پی بردم. من معتقدم که در آینده امکان افزایش نقش آذربایجان در این زمینه موجود میباشد.
بنظر وی، نقش آذربایجان همچنین میتواند در زمینه عملیات های استراتژیک نیز افزایش یابد.
بگفته او، سرزمین آذربایجان و گرجستان مناسب برای پروازها به افغانستان میباشد.
همچنین آذربایجان و گرجستان میتواند با استفاده از بندرهای دریایی خود بطور فعالانه در عملیات های زمینی مساعدت کند.
بنظر "ساندرسون"، در مقایسه با قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی نقش مهمی در افغانستان دارا میباشد.
این کارشناس گفت: ما میتوانیم بگوییم که کار کردن با کشورهای مانند آذربایجان راحت تر از ترکمنستان است.
ما معتقدیم که آمریکا برای استفاده بیشتر از توانمندی نظامی و غیر نظامی آذربایجان در افغانستان میتواند استفاده کند.
ساندرسون تاکید کرد، من و همکاران من تصمیم باز دید از آذربایجان برای آشنایی بیشتر با کشور و مناطق آن، در سال جاری را داریم.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 21 مرداد 1388
captcha refresh