تاریخ : جمعه 17 مهر 1388
کد 14413

ریشه های نفوذ سرطانی و خزنده صهیونیستی در جمهوری آذربایجان

.
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
به نقل از اسلام تایمز
نویسنده : محمد زاده
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : شماری از افرادی كه در دوره های « ماشاو » رژیم صهیونیستی هم اكنون در باكو سمتهای مختلف سیاسی و مهم آموزشی و اداری را اشغال كرده اند در تعیین سمت و سوی حركت دولت جمهوری آذربایجان نقش مهمی دارند.
طرح « ماشاو » یكی از ابزارهای نفوذ سرطانی و خزنده رژیم صهیونیستی در كشورهای مختلف است كه از سال 1372 در جمهوری آذربایجان به اجرا درآمده است . این برنامه تحت پوشش آشنا كردن افراد با توسعه فناوری و توانایی های علمی و اقتصادی رژیم صهیونیستی به اجرا در می آید اما نتایج اجرای این طرح در كشورهای مختلفی كه هدف نفوذ سرطانی و خزنده رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند نشان می دهد كه اهداف طرح ماشاو كاملا سیاسی است و این طرح در واقع شیوه ای موذیانه برای كادر سازی و گمارده شدن نیروهای وابسته به رژیم صهیونیستی در كشورهای هدف می باشد.
در جمهوری آذربایجان تاكنون 300 تن در چارچوب طرح ماشاو تحت آموزشهای كارشناسان رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند و اذهان آنها در جهتی كه این رژیم به عنوان دشمن سرسخت جهان اسلام می خواهد شكل داده شده است . رژیم صهیونیستی در این چارچوب برنامه آموزشی دراز مدت نیز در جمهوری آذربایجان اجرا كرده است . در سال 83 « شرل نائه » همسر « ایتان نایه » سفیر وقت رژیم صهیونیستی در باكو از شروع برنامه آموزشی دراز مدت ماشاو در جمهوری آذربایجان خبر داد.
البته در زمینه كادر سازی صهیونیستها در جمهوری آذربایجان در كنار طرح ماشاو آژانس یهود موسوم به « سوخنوت » و نمایندگی بنیاد صهیونیستی ـ آمریكایی سوروس نمایندگی موسسه جامعه باز وابسته به بنیاد سوروس و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با آن به شدت فعال بوده اند. سازمانهای صهیونیستی و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با آنها در جمهوری آذربایجان در حالیكه در زمینه های مختلفی از تحقیقات در نیروهای مسلح این جمهوری فعالیت گسترده در عرصه روزنامه تلویزیونها انجام طرحهای مختلف در زمینه قومیتها و سیاستهای داخلی و خارجی دولت جمهوری آذربایجان فعالیتهای گسترده ای دارند اما هیچ گاه فعالیتی كه در دی از مردم فقیر جمهوری آذربایجان را درمان كند انجام نداده اند . چنانكه در سال 81 وقتی حیدرعلی اف رییس جمهور سابق جمهوری آذربایجان از جرج سوروس رییس بنیاد صهیونیستی سوروس در سفرش به باكو درخواست كرد كه در كنار پرداختهای نقدی كه به سازمانهای غیر دولتی در جمهوری آذربایجان دارد قدری نیز به آوارگان جنگ قره باغ كمك نماید جرج سوروس در پاسخ تاكید كرد كه « من پول زیادی دارم و خوب می دانم كه در كجا هزینه كنم » !
سازمانهای صهیونیستی در جمهوری آذربایجان همچنین در كارهای مخرب بطور موذیانه ای فعال بوده اند چنانكه در سال 80 گزارشی در روزنامه های باكو منتشر شد كه حكایت از تهیه طرحی محرمانه توسط بنیاد صهیونیستی سوروس به منظور گسترش مصرف مواد مخدر در جمهوری آذربایجان داشت . در آن زمان با توجه به اعتماد افراطی باكو به صهیونیستها این گزارش جدی تلقی نشد اما اكنون كه حدود هشت سال از آن زمان می گذرد نگاهی به افزایش معتادان در جمهوری نشان می دهد كه باید در سال 80 هشدارهای داده شده درباره تلاش صهیونیستها برای افزایش معتادان در جمهوری آذربایجان جدی گرفته می شد.
به همین ترتیب بی اعتنایی به هشدارهای داده شده درباره تاثیرات مخرب برنامه ماشاو در زمینه كادر سازی صهیونیسم در جمهوری آذربایجان برای این كشور گران تمام شده است . آیا این پدیده خطرناك كه فضای مخابراتی و ارتباطاتی جمهوری آذربایجان به شدت تاثیر صهیونیسم قرار گرفته است ناشی از گمارده شدن تعلیم دیدگان در طرح ماشاو نیست باید توجه داشت كه « علی عباس اف » وزیر كنونی ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی جمهوری آذربایجان یكی از تعلیم دیدگان در طرح ماشاو است .
آیا اینكه اعضای هیات نمایندگی جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا طرحها و مباحثی در خصوص قومیتها مطرح می كنند كه اهداف همیشگی صهیونیستها در آنها منتشر است . ناشی از این نیست كه « صمد سیداف » رئیس هیات نمایندگی جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا و « غنیره پاشایوا » و « عاصم ملازاده » از تعلیم دیدگان طرح ماشاو هستند
آیا اینكه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اكنون بیش از هر زمان دیگری و بیش از هر كشور همسایه و غیر همسایه دیگری به بسط مناسبات با رژیم صهیونیستی می اندیشد و تلاش می كند ناشی از این نیست كه شمار قابل توجهی از دیپلماتهای این وزارتخانه و از جمله « الخان پولو خوف » سخنگوی این وزارتخانه از تعلیم دیدگان طرح ماشاو و مركز آموزشی آمریكا هستند
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در جمعه 17 مهر 1388
captcha refresh