تاریخ : يکشنبه 17 آبان 1388
کد 14830

تماس های گروه مینسک در ایروان

در چهارچوب تلاش برای حل و فصل مسئله قره باغ علیا روسای همردیف گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در پی آذربایجان تماسهایی نیز در ارمنستان انجام میدهند
سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ارمنستان : در چهارچوب تلاش برای حل و فصل مسئله قره باغ علیا روسای همردیف گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در پی آذربایجان تماسهایی نیز در ارمنستان انجام میدهند .
در چهارچوب تلاش برای حل و فصل مسئله قره باغ علیا روسای همردیف گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در پی آذربایجان تماسهایی نیز در ارمنستان انجام میدهند.
روسای همردیف گروه مینسک در ایروان مذاکراتی با ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان بعمل آوردند.
دراین دیدار مسئله قره باغ و تماسهای روسای همردیف گروه مینسک در آذربایجان مطرح گردید.
روسای همردیف گروه مینسک در باکو نیز از سوی الهام علی یف رئیس جمهور و المارممدیاروف وزیر امورخارجه آذربایجان به حضور پذیرفته شده بودند.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 17 آبان 1388
captcha refresh