تاریخ : سه شنبه 10 آذر 1388
کد 15109

نماینده ویژه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا: حل مناقشه قره باغ در سال آینده امکان پذیر...

با توجه به شدت مذاکرات میان رهبران آذربایجان و ارمنستان در سال های اخیر، در آینده نزدیک می توان انتظار نتایج مثبتی در این رابطه، داشت
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : "گوران لنمارکر" نماینده ویژه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور حل مناقشه قره باغ کوهستانی، حل این مناقشه در سال آینده امکان پذیر است.
لنمارکر در چهارچوب نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در جمع گفت: "با توجه به شدت مذاکرات میان رهبران آذربایجان و ارمنستان در سال های اخیر، در آینده نزدیک می توان انتظار نتایج مثبتی در این رابطه، داشت". 
بگفته وی، وزرای خارجه دو کشور در آتن مذاکراتی انجام داده اند که این مذاکرات امروز نیز ادامه خواهد داشت. "این هم امید دهنده است".
لنمارکر در جواب به سوال در مورد تاثیر ریاست قزاقستان در سال آینده در سازمان امنیت و همکاری اروپا بر حل مناقشه قره باغ کوهستانی، گفت: "با توجه به روابط تاریخی و فرهنگی که کشورهای عضو شوروی سابق را بر هم متصل میکند، ریاست آستانه در این سازمان میتواند تاثیر مثبتی بر مذاکرات داشته باشد.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 10 آذر 1388
captcha refresh