تاریخ : پنجشنبه 26 آذر 1388
کد 15340

قانون موافقتنامه همکاری مالیاتی ایران و آذربایجان ابلاغ شد

براساس این قانون، درآمد موسسه یک دولت متعهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان :  رئیس جمهور، قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و آذربایجان که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است را برای اجرا ابلاغ کرد.   
به گزارش ایرنا، براساس این قانون، درآمد موسسه یک دولت متعهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
براساس ماده 10 این قانون، سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعهد به شرکت مقیم دولت متعهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود و اصطلاح سود سهام در این ماده به درآمد حاصل از سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) گفته می‌شود و درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد نیز، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌شود.
براین اساس، در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نباشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعهدی که مقیم آن است، به مقام صلاحیتدار دولت متعهدی که تبعه آن است، تسلیم کند.
اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه منتهی شده تسلیم شود.
در بند دیگری از این موافقتنامه آمده است هر یک از دولت‌های متعهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد کرد.
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است، نافذ خواهد بود.
این قانون مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه است.
پایان پیام.
 
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 26 آذر 1388
captcha refresh