تاریخ : پنجشنبه 8 بهمن 1388
کد 15949

سفیر جدید گرجستان در آذربایجان استعفا کرد

"وانو نونیاشویلی" سفیر جدید گرجستان در آذربایجان که در اواخر سال گذشته به این پست انتخاب شده بود، از پست خود استعفا کرد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : "وانو نونیاشویلی" سفیر جدید گرجستان در آذربایجان که در اواخر سال گذشته به این پست انتخاب شده بود، از پست خود استعفا کرد.
 وی برای برکناری از پست خود بطور رسمی به دولت مراجعه کرده است. میخاییل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان نیز تقاضای استعفای وی را تایید کرده است.
به گزارش وزارت خارجه گرجستان، هم اکنون سفیر جدید گرجستان در آذربایجان تعیین نشده است.
صلاحیت "وانو نونیاشویلی" برای انتخاب بعنوان سفیر گرجستان در آذربایجان در روز 17 نوامبر سال گذشته در پارلمان گرجستان تایید شده بود. وی سخنگوی سابق دولت گرجستان بوده است.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 8 بهمن 1388
captcha refresh