تاریخ : چهارشنبه 5 خرداد 1389
کد 17561

صاحبنظران و رهبران احزاب و تشکل های مردمی جمهوری آذربایجان از بیانیه تهران حمایت كردند

شماری از صاحبنظران و رهبران احزاب و تشکل های مردمی جمهوری آذربایجان با استقبال از بیانیه سه جانبه تهران آن را گام مثبتی از سوی ایران خواندند
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : شماری از صاحبنظران و رهبران احزاب و تشکل های مردمی جمهوری آذربایجان با استقبال از بیانیه سه جانبه تهران آن را گام مثبتی از سوی ایران خواندند.
به گزارش آران به نقل از برونمرزی ، مائیس گلعلیاف، رهبر حزب سبزهای جمهوری آذربایجان با اشاره به اهمیت فوق العاده بیانیه تهران گفت، ایران با این روش به بهانه گیریهای غرب پاسخ داد.
وی با اشاره به اینکه تحریمهای غرب علیه ایران در سی سال گذشته بی پایه بوده است افزود، بعید می دانم که به رغم امضای بیانیه تهران، غرب از سیاست تحریم دست بردارد.
گلعلی اف در تشریح این موضوع گفت، تحریم ها نه بخاطر استفاده ایران از انرژی هسته ای بلکه به علت ناخرسندی غرب از سیاست مستقل ایران در منطقه و جهان وضع شده است.
رئیس حزب سبز جمهوری آذربایجان با اشاره به حقوق ایران برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای افزود، مردم ایران از حقوق خود در مقابل زیاده خواهی غرب دفاع خواهند کرد.
رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان نیز با استقبال از بیانیه تهران گفت، کشورهای غربی ار بنیان با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالف هستند.
حاج محسن صمداف با تاکید بر اینکه کشورهای غربی بدنبال تهدید آمیز نشان دادن فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران هستند افزود، رهبران ایران با پیشبرد سیاست دقیق و هوشمندانه مکر کشورهای غربی را آشکار کردند.
صمداف با اشاره به تولید نسل جدید سلاحهای هسته ای در کشورهای غربی و حمایت آنها از زرادخانه اتمی رژیم اسرائیل، مواضع این کشورها را در برابر فعالیت های صلح آمیز هسته ایران غرض ورزانه خواند.
قربان جبرئیل، سردبیر روزنامه نبض نیز با اشاره به برخورد دوگانه امریکا با موضوع هستهای ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی افزود، ایران قادر به غنی سازی 20 درصدی اورانیوم است و می توانست بیانیه تهران را پیشنهاد نکند اما برای نشان دادن حسن نیت خود به این اقدام دست زد.
جرئیل افزود، همان گونه که احمد داود اوغلو، وزیر امورخارجه ترکیه نیز گفته است، با توجه به بیانیه تهران، تصویب هرگونه تحریم جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد غیر منطقی است.
حاج واقف عبدالله اف، معاون حزب اسلام نیز اعلام کرد، بیانیه تهران بار دیگر ماهیت واقعی امریکا در برخورد با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را نشان داد.
زرتشت علیزاده از کارشناسان ارشد سیاسی در جمهوری آذربایجان نیز در این باره گفت، ایران با امضای بیانیه تهران بهانه غربیها را از بین برد اما غربیها به دنبال گفت و گو و تفاهم نیستند.
علیزاده با تاکید بر اینکه بیانیه تهران گام بسیار مهمی است افزود، کشورهای غربی باید از این اقدام مثبت ایران حمایت و سیاست تحریم را متوقف کنند .
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 5 خرداد 1389
captcha refresh