تاریخ : چهارشنبه 9 تير 1389
کد 18137

وزارت دفاع گرجستان: اسرائیل از خاک ما به ایران حمله نخواهد کرد

به نظر کارشناسان مستقل نیز استفاده اسراییل از خاک گرجستان برای حمله به ایران با واقعیت مغایرت دارد
سرویس گرجستان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس گرجستان : به دنبال برخی ادعاها مبنی بر تهدید کشورمان از خاک گرجستان، وزارت دفاع گرجستان این اطلاعات را تکذیب کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع گرجستان ، این اطلاعات با واقعیت مطابقت ندارد.
به نظر کارشناسان مستقل نیز استفاده اسراییل از خاک گرجستان برای حمله به ایران با واقعیت مغایرت دارد.
ایراکلی سسیوشیلی، کارشناس نظامی تاکید کرد در این صورت اسراییل دچار خطرات زیادی خواهد شد. به نظر سسیاشویلی هدف پخش چنین اخباری ممکن است در راستای خراب کردن روابط گرجستان و ایران باشد.
گئورکی تاودگیریدزه، کارشناس نظامی نیز وجود هر گونه نیروی اسراییلی در گرجستان را غیرواقعی خواند.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 9 تير 1389
captcha refresh