تاریخ : چهارشنبه 7 مهر 1389
کد 19122

وزیر انرژی آذربایجان: آذربایجان امکان تامین گاز استانهای شمالی ایران را دارد

هم اکنون جهت تامین گاز جمهوری خودمختار نخجوان، امکان صادرات حدود ۳۵۰ الی ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران وجود دارد
سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : در آینده نیز گاز ایران از طریق اراضی آذربایجان و گرجستان می تواند به اروپا نقل شود.
ناطق علی اف وزیر صنایع و انرژی آذربایجان در دیدار با علی آقا محمدی مدیر نظارت بر امور اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ایران و هیئت همراه وی گفت: آذربایجان امکان تامین گاز استانهای شمالی ایران را دارد.وی افزود: هم اکنون جهت تامین گاز جمهوری خودمختار نخجوان، امکان صادرات حدود ۳۵۰ الی ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ایران وجود دارد.لاکن هم اکنون برای تامین گاز استانهای شمالی ایران نیز فروش گاز آذربایجان امکانپذیر است.
هم اکنون خط لوله موجود بین دو کشور در حال توسعه بوده و افزایش ظریفت نقل گاز توسط آن در نظر گرفته میشود. در آینده نزدیک آذربایجان میتواند به ایران حدود یک میلیارد متر مکعب گاز صادر کند.وی در عین حال بیان کرد: در آینده نیز گاز ایران از طریق اراضی آذربایجان و گرجستان میتواند به اروپا نقل شود.
وی از حضور شرکت ایرانی بعنوان یکی از سهمداران پروژه “شاهدنیز” آذربایجان قدردانی کرده است.
به گفته وی، در چهارچوب مرحله اول پروژه “شاهدنیز” آذربایجان موفقیتهای زیادی حاصل شده است.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 7 مهر 1389
captcha refresh