تاریخ : چهارشنبه 28 شهريور 1386
کد 2063

عدم مخالفت رهبر روحانی مسلمانان قفقاز با سفر به قره باغ

رهبر روحانی مسلمانان قفقاز سفرهای نمایندگان و روشنفکران جمهوری آذربایجان به قره باغ کوهستانی را مثبت ارزیابی کرد.
سرویس قره باغ /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس قره باغ:"شیخ الاسلام حاجی الله شکور پاشازاده" رئیس اداره مسلمانان قفقاز ، به خبرنگاران گفت: سفرهای نمایندگان جامعه جمهوری آذربایجان به قره باغ کوهستانی «امکان خواهند داد تا به شهروندانی که در آن جا زندگی می کنند بفهمانند که آن خاک ما می باشد و ما به آن جا بازخواهیم گشت.»
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از هایاستانی هانراپتوتیون،" پاشازاده" افزود: «بعضی ها سعی می کنند تا بر علیه آن به میان آیند، ولی من مایل بودم نمایندگان مردم جمهوری آذربایجان به قره باغ کوهستانی و سایر اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان سفر نمایند، حتی علارغم آن اعتراضها. ما حتما به اراضی خود باز خواهیم گشت ، اراضی اشغال شده باید از راه صلح آمیز یا نظامی آزاد شوند.»
رهبر روحانی مسلمانان قفقاز سفرها نمایندگان و روشنفکران جمهوری آذربایجان به قره باغ کوهستانی را مثبت ارزیابی کرد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 28 شهريور 1386
captcha refresh