تاریخ : پنجشنبه 23 دي 1389
کد 20709

برگزاری کنفرانس مبارزه با نژادپرستی در آنکارا

در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی در آنکارا، روش های مبارزه با نژادپرستی که در حال اوجگیری است،مورد بررسی قرار گرفت
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : در کنفرانس مبارزه با نژادپرستی در آنکارا، روش های مبارزه با نژادپرستی که در حال اوجگیری است،مورد بررسی قرار گرفت.

Niels Muiznieksرئیس کمیسیون مبارزه با نژادپرستی و پیشداوری منفی شورای اروپاECRIبعد از سخنرانی افتتاحیه کنفرانس آنکارا با روزنامه زمان گفت: ضدیت با اسلام سابقه تاریخی طولانی دارد،ولی اقدامات و روش های جدیدی بکار گرفته می شود. جهان اسلام خیلی دیر متوجه فعالیت های ضدیت با اسلام شده است.البته مبارزه با روند ضدیت با اسلام آغاز شده است و درحال نتیجه است.

ترکیه که ریاست دوره ای هیات وزراء شورای اروپا را برعهده گرفته است ، کنفرانس مبارزه با نژادپرستی و روش های مبارزه را برگزار کرد.

Muiznieksکه اهل لتونی است گفت، قبل از حملات 11 سپتامبر 2001، در اروپا تعداد بسیار کمی درباره جامعه اسلامی اطلاعات در اختیار داشت.

ولی بعد از آن جامعه مسلمان درچارچوب تروریسم مورد ارزیابی قرار گرفت.مهاجران مسلمان اروپا از لحاظ جمعیت و موقعیت ضعیف تر از سایر مهاجرین هستند. سازمانهای مبارزه با نژادپرستی نظیر ECRIنیز با تأخیر متوجه ضدیت با مسلمانان و اسلام شدند ، ولی مبارزه خود با ضدیت با اسلام را بطور موثر آغاز کرده اند.

رئیس کمیسیون مبارزه با نژادپرستی شورای اروپا افزود : هیچ کشوری را نمی توان از انتقاد معاف کرد.

انتقاد از اسرائیل نیز اقدامی مشروع است، ولی در بعضی مواقع انتقاد از اسرائیل به سوی ضدیت با یهود منحرف می شود.

Muiznieksگفت ، در گذشته تبعیض و نژادپرستی در چارچوب تنگ و محدودی قرار داشت ، ولی در محیط اینترنتی تبعیض و نژادپرستی بسیار گسترده شده است و بعضی مواقع روش های کلاسیک مبارزه با آن خنثی شده و تأثیری ندارد ، حتی در محیط اینترنت، آزادی تفکر و بیان با تفکرات تبعیض و نژادپرستی مخلوط شده و تفکیک و تشخیص آنها مشکل تر می شود.

در چند سال اخیر سیاستمداران و مقامات عالی رتبه اروپائی نیز به اقدامات و تفکرات نژادپرستانه دامن می زنند.

نژادپرستان و افراد معتقد به اعمال تبعیض ، آن را به عنوان یک مساله اجتماعی تلقی و قابل قبول می دانند.افزایش نفوذ و آراء احزاب راست اروپا در ده سال اخیر باعث افزایش گرایشات نژادپرستانه و ضدیت با مهاجرین شده است.احزاب نژادپرست اروپا نیز نفوذ خود را افزایش داده و به بخش مهمی از ساختار سیاسی و اجتماعی اروپا تبدیل شده اند.

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 23 دي 1389
captcha refresh