تاریخ : سه شنبه 28 دي 1389
کد 20795

دیدگاه تعدای از حقوقدانان و اساتید دانشگاههای تبریزدر ارتباط با ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذرب...

مردم جمهوری آذربایجان به دلیل علاقه وافرخود به دین اسلام در مقابل سیاست حجاب ستیزی دولت جمهوری آذربایجان ایستادگی می نمایند
خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

خبرگزاری آران/ سرویس آذربایجان

مردم جمهوری آذربایجان به دلیل علاقه وافرخود به دین اسلام در مقابل سیاست حجاب ستیزی دولت جمهوری آذربایجان ایستادگی می نمایند.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آران،در نشست بررسی ابعاد حقوقی ممنوعیت حجاب اسلامی در عرصه بین الملل که هم زمان با ممنوعیت حجاب در مدارس متوسطه جمهوری آذربایجان در موسسه فرهنگی آران برگزار گردید جمع کثیری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به بیان دیدگاههای خود پرداختند که چکیده مطالب ارائه شده به این شرح می باشد:

 

دکتر محمد علی  متفکر آزاد،استاد دانشگاه تبریز و  رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی آران:

دکتر متفکر آزاد ضمن اشاره به کشف حجاب در ایران زمان رضا شاه اظهار داشت همانگونه که مردم در برابر این اقدامات مقاومت کردند امروز نیز مردم جمهوری آذربایجان به دلیل علاقه وافرخود به دین اسلام در مقابل سیاست حجاب ستیزی دولت جمهوری آذربایجان ایستادگی می نمایند که مناسب است ملت ایران به ویژه مردم  مناطق آذری نشین نیز حمایت خود از مردم مظلوم جمهوری آذربایجان را اعلام نمایند.  رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی آران در ادامه ،ممنوعیت حجاب در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را موضوعی مغایر با مقررات این سازمان دانست.

 

دکتر یحیی میرزا محمدی حقوقدان و رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان

دکتر میرزا محمدی با بیان اینکه هر انسانی دارای حقوقی است که حق آزادی از جمله آنها محسوب می گردد و کسی  نمی تواند آن را از انسان سلب نماید به ممنوعیت حجاب درجمهوری آذربایجان اشاره نمود و گفت : مدعیان حقوق بشر مدام هیاهو می کنند ولی در عمل ناقض حقوق انسانها محسوب می گردند. رئیس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان افزود: ممنوعیت حجاب در جمهوری  آذربایجان که خود از مدعیان حقوق بشر می باشد جای بسی تامل دارد که ما نیز به نوبه خود این اقدام را محکوم می کنیم.

 

سید محمد مسعود نقیب،حقوقدان و  رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور

سید محمد مسعود نقیب با اشاره به پایبندی مردم جمهوری آذربایجان و گرایش جوانان این کشور به اسلام ،تاثیر ایام محرم و عاشورا را در بین جوانان فوق العاده دانست و بر تاثیر پذیری آنان از ایران اسلامی به ویژه در مقوله هایی مانند شعر،مراسم محرم و... تاکید کرد. نقیب با یاد آوری جایگاه محمد حسین بهجت تبریزی(شهریار) مخصوصاً منظومه حیدر بابا در جمهوری آذربایجان بر تعمیق پیوندهای فرهنگی ملت ایران و مردم جمهوری آذربایجان تاکید نمود.

عضوهیئت تحریریه فصلنامه آران،سیاست حجاب ستیزی جمهوری آذربایجان را نتیجه غربگرایی این کشور دانست و ضرورت حمایت مردم ایران از شیعیان جمهوری آذربایجان را مورد تاکید قرار داد. ایشان سیاست دولت جمهوری آذربایجان را متضاد با مبانی حقوقی اسلام ارزیابی نمودند.

 

دکتر جواد شریف نژاد،پژوهشگر و مدرس دانشگاه :

دکتر شریف نژاد با بیان اینکه در زمان تدوین  قانون اساسی جمهوری آذربایجان متاسفانه هیچ اسمی از آموزه های اسلامی  در این قانون نبود اظهار داشت : در همین قانون اساسی فعلی  نیز چندین اصل ، مستقیماً به حقوق بشر تاکید داشته که باید اجرایی گردیده و سیاست حجاب ستیزی در جمهوری آذربایجان خاتمه یابد.  ایشان لزوم حمایت از مردم جمهوری آذربایجان به منظور تعمیق باورهای دینی را یاد آور شدند.

 

دکتر جمال پور،استاد دانشگاه:

دکتر جمال پور با یاد آوری اینکه اقدامات بر علیه حجاب در جمهوری آذربایجان منحصر به دو ماه گذشته نیست ،اظهار داشت: ریشه اساسی سیاست حجاب ستیزی در مدارس جمهوری آذربایجان ،حاکمیت قانون اساسی مبتنی بر آموزه ههای غربی بر مردم جمهوری آذربایجان می باشد.  ایشان اقدامات دولت جمهوری  آذربایجان بر علیه حجاب اسلامی را نه اقدامی حقوقی بلکه سیاسی ارزیابی نمود که الهام  گرفته از غرب می باشد ،این استاد دانشگاه تبریزبر لزوم تقویت آموزه های اسلامی جهت ایستادگی در مقابل کج رویها تاکید نمود.

 

دکتر انزابی،مدرس دانشگاه :

دکترانزابی ضمن تاکید بر تقویت محتوای  سایت های اینترنتی از طریق افزایش مطالب اعتقادی و اسلامی بر لزوم حمایت از مردم جمهوری آذربایجان جهت صیانت از اعتقادات اسلامی تاکید نمود.ایشان ممنوعیت حجاب اسلامی در جمهوری آذربایجان را مایه شرمساری دولت این کشور دانست.

نشست بررسی ابعاد حقوقی ممنوعیت حجاب چند روز قبل توسط موسسه فرهنگی آران و کمیسیون حقوق بشر اسلامی شمالغرب کشور در تبریز برگزار گردید.

پایان پیام.

  

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 28 دي 1389
captcha refresh