تاریخ : دوشنبه 2 مهر 1386
کد 2124

تحویل اسیر جمهوری آذربایجان به این کشور

این اسیر در نزدیکی روستایی در استان آقدام با حضور نمایندگان سازمان صلیب سرخ این اسیر به جمهوری آذربایجان تحویل داده شد.
سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس جمهوری آذربایجان:حکومت جمهوری قره باغ "آشراف جافاروف" اهل روستای وچوقلان استان آقدام در جمهوری آذربایجان را که دو ماه پیش در مرز نیروهای مسلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان به دست نظامیان ارمنی بازداشت شده بود را به جمهوری آذربایجان تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری آران به نقل از پان ارمنین، کمیسیون دولتی امور اسیران و مفقود الاثرهای جمهوری قره باغ اعلام کرد که با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی "آشراف جافاروف" در نزدیکی روستایی در استان  آقدام  با حضور نمایندگان سازمان صلیب سرخ  این اسیر به جمهوری  آذربایجان تحویل داده  شد.

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 2 مهر 1386
captcha refresh