تاریخ : جمعه 6 مهر 1386
کد 2180

روسیه به دلیل حمایت از ایران مورد تحریم آمریكا قرار گرفت

این تحریم ها گریبان روسیه را نیز به عنوان اصلی ترین شریك تجاری ایران گرفته است.
سرویس روسیه/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس روسیه:مجلس نمایندگان كنگره آمریكا قانونی را در جهت اعمال تحریم های شدید تر بر ضد تهران تصویب كرده كه شامل روسیه به عنوان اصلی ترین شریك تجاری ایران نیز می‌شود تا بدین ترتیب مانع از حمایت های سیاسی بیشتر مسكو از ایران و توسعه همكاری های دو جانبه اقتصادی با این كشور گردد.

به گزارش خبرگزاری آران به نقل از روزنامه «راسیسكایا گازیه تا»،مجلس نمایندگان كنگره آمریكا قانونی را تصویب كرد كه تحریم های شدیدتری را بر ضد ایران در نظر گرفته است، البته این تحریم ها گریبان روسیه را نیز به عنوان اصلی ترین شریك تجاری ایران گرفته است.
این سند دولت آمریكا را از انعقاد هر نوع قرارداد همكاری در زمینه انرژی هسته ای با كشورهایی كه به تهران در توسعه برنامه هسته ایش كمك می كنند، منع می سازد.

البته در متن اصلی قانون مصوبه نامی از روسیه برده نشده است، ولی در تشریح این قانون به عنوان نمونه‌ای از كشورهای حامی ایران در وهله نخست از روسیه یاد شده است.
به نوشته این روزنامه، این قانون جدید نشان می‌دهد كه مقامات دیپلماتیك آمریكا بیش از پیش از واقعیات موجود و تصمیم ‌گیری‌های عینی در برخورد با آن ها فاصله گرفته اند.

واشنگتن كه متوجه عدم امكان استفاده از راه حل نظامی برای مسئله هسته ای ایران با توجه به عكس العمل جامه جهانی نسبت به این اقدام و نیز نامشخص بودن دورنمای روشن و به پیروزی رسیدن آن شده است، اكنون تصمیم گرفته تا به سمت استفاده از اهرمهای فشار اقتصادی بر تهران روی آورد.
این اعمال فشارها بسیار گسترده بوده و شامل كشورهای طرف همكاری با ایران نیز می شود و روسیه به عنوان مهمترین شریك اقتصادی ایران مسلما مورد اعمال این تحریمها قرار می گیرد.
بدین ترتیب كنگره تصمیم گرفته است تا مانع از حمایت های سیاسی بیشتر روسیه از ایران و توسعه همكاری های دو جانبه اقتصادی با آن گردد. دقیقا این یكی از اهداف در نظر گرفته شده در قانون جدید كنگره آمریكاست.
در تصویب این قانون كه تحریمهای سخت در نظر گرفته شده شامل حال روسیه نیز می شود، به وضوح عامل رقابت اقتصادی و سیاسی به چشم می خورد و هر نوع اقدامی در این زمینه به منظور كاستن از امكانات و توانایی های رقابتی روسیه، بویژه در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این كشور صورت گرفته است.
البته لازم به ذكر است كه تصویب این قانون ارتباطی با سفر رئیس جمهور ایران به ایالات متحده ندارد و چند ماهی است كه موضوع اعمال تحریم های شدیدتر در مجلس نمایندگان كنگره آمریكا در حال بررسی می باشد.
پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در جمعه 6 مهر 1386
captcha refresh