تاریخ : پنجشنبه 19 اسفند 1389
کد 21815

برقراری ارتباط هوایی ترکمنستان وجمهوری آذربایجان

سفیرترکمنستان درباکو،ازبرقراری ارتباط هوایی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان،خبر داد.
خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

 

 

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

به گزارش برون مرزی،"طویلی کمک اف"سفیرترکمنستان درباکو  با اشاره به برگزاری مذاکرات موثرمقامات باکو و عشق آباد درباره راههای گسترش همکاری ها گفت؛ارتباط هوایی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان درآینده ای نزدیک،برقرارمی شود .

"کمک اف"،گسترش همکاریهای اقتصادی،گردشگری و فرهنگی عشق آباد و باکو را ازمهمترین اهداف برقرای ارتباط هوایی دوکشور،اعلام کرد.

درحال حاضر،ترکمنستان با ترکیه،روسیه،اوکراین،امارت،هند،چین،آلمان،بلاروس و تایلند ارتباط هوایی دارد.

پایان پیام

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 19 اسفند 1389
captcha refresh