تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1386
کد 2316

لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های تركیه بهترین آرزوی ''اردوغان''

نخست وزیر تركیه گفت:بهترین آرزوی من لغو ممنوعیت ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه های تركیه است.
سرویس ترکیه /خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس تركیه:طیب اردوغان نخست وزیر تركیه گفت:بهترین آرزوی من لغو ممنوعیت ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه های تركیه است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از آكشام، اردوغان در ضیافت افطاری دانشجویان دختر در آنكارا در پاسخ به سؤال دانشجویی در مورد این كه ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها چه زمانی لغو خواهد شد، گفت:دولت تلاش گسترده را در این مورد آغاز كرده است.

اردوغان گفت: یكی از بزرگترین انتظارات من مشاهده دانشجویان دختر محجبه و غیر محجبه ای است كه در كنار هم در دانشگاه ها تحصیل می كنند.

درهمین حالعلی باباجان وزیر امور خارجه تركیه گفت: دولت اردوغان با تدوین قانون اساسی جدید، در صدد تأمین آزادی های بیشتر است.
وزیر خارجه تركیه در چهارمین كنفرانس بسفر در استانبول گفت: هدف دولت تركیه، تأمین آزادی بیان و عقیده در كشور و همگرایی كامل با اتحادیه اروپا است. وی افزود: تركیه در روند عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات بنیادین در كشور اجرا كرده و قانون جزایی خود را تغییر داده است.

باباجان در ادامه سخنانش گفت:هدف دولت رجب طیباردوغان از تدوین قانون اساسی جدید، تعمیم آزادی ها در كشور تركیه است.

پیش نویس قانون اساسی جدید تركیه را گروهی از اساتید حقوق تهیه كرده اند. این پیش نویس هفته گذشته برای بررسی تسلیم حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» تركیه شد.
قرار است دولت تركیه پیش نویس قانون اساسی را پس از بحث و بررسی و ابراز نظر سازمان های غیر دولتی و احزاب سیاسی، تقدیم مجلس كند.

اردوغان پیشتر گفته بود، پس از تصویب مجلس، اجرای قانون اساسی جدید در یك همه پرسی به رای مردم گذاشته خواهد شد.

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 16 مهر 1386
captcha refresh