تاریخ : شنبه 28 خرداد 1390
کد 23433

رهبر یک حزب اپوزیسیون در آذربایجان به مدت 6 سال به حبس محکوم شد

نعمت پناهلی رهبر حزب اپوزیسیون ''دولتگرای ملی آذربایجان'' به مدت 6 سال به حبس محکوم شد
wellpromised/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/ سرویس آذربایجان

به گزارش خبرگزاری آرانبه نقل از ترند، سامیر عیسی یف وکیل نعمت پناهلی در این مورد گفت: در جلسه امروز دادگاه بخش نسیمی باکو به پرونده جنایی موکلم رسیدگی شد. با حکم این دادگاه، نعمت پناهلی به مدت 6 سال و جیهون فرض الله اف هم به مدت 4 سال به حبس محکوم شدند.

نعمت پناهلی رهبر حزب اپوزیسیون "دولتگرای ملی آذربایجان" در 10 ماه ژانویه سال جاری با حکم دادگاه بخش نسیمی باکو بازداشت شده بود.

نعمت پناهلی رهبر حزب اپوزیسیون دولتگرای ملی آذربایجان در تهدید و خسارت وارد کردن به دیگران اتهام میشود. نعمت پناهلی و جیهون فرض الله اف در 7 ژانویه سال جاری با "الدنیز رضایف" از ساکنان باکو دعوا کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. سپس بر اساس شکایت "الدنیز رضایف" برای نعمت پناهلی و جیهون فرض الله اف پرونده جنایی گشوده بود.

وزارت کشور آذربایجان پیشتر بیان کرده که دستگیری نعمت پناهلی با عوامل سیاسی بستگی ندارد و وی بر اساس شکایت فرد خسارت دیده دستگیر شده است.

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در شنبه 28 خرداد 1390
captcha refresh