تاریخ : سه شنبه 11 مرداد 1390
کد 24471

مهم ترین عناوین روزنامه های جمهوری ارمنستان در 10مرداد1390

عادلی/خبرگزاری آران

ایراوونک

خدمات امنیت ملی اطرافیان روبرت کوچاریان را تعقیب نمی کند

بودجه و عملکرد های شش ماهه

  

هایکاکان ژاماناک

میزان مهاجرت از ارمنستان

خبرتسلی بخش برای اسرائیل

پسرفت در کازان

مسئله قره باغ در مرحله خطرناک

 

  

میزان مهاجرت از ارمنستان

ارمنستان شکوفا همراه با کنگره ملی ارمنی

 

 یرگیر

باکو اردوغان را تشویق کرده بود

  

 

هایوتس آشخار

ترکیه باید معذرت خواهی کند

 

 

هایاستانی هانراپتوتیون

معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا نزد آرتور باغداساریان

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 11 مرداد 1390
captcha refresh