تاریخ : پنجشنبه 21 مهر 1390
کد 25954

سفیر رژیم صهیونیستی در باکو : شرکت دولتی نفت آذربایجان نیز تامین کننده صادق نیاز نفتی اسراییل است

اسراییل و جمهوری آذربایجان به خوبی یکدیگر را درک می کنند
g/سرویس جمهوری آذربایجان

 

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

به گزارش آران نیوز به نقل از روزنامه اکسپرس میخائیل لوتم سفیر رژیم صهیونیستی در باکو در مصاحبه با این روزنامه گفته است : من همواره در مورد مناسبات موجود بین آذربایجان و اسراییل صحبت می کنم نه در مورد کشور ثالث،مناسبات دوجانبه ما بر پایه های محکمی استوار است و این نیز منعکس کننده روابط تاریخ آذربایجانیها و یهودیان و منافع مشترک و گسترده ای است که از آن برخورداریم.

ما مشتری دائمی شرکت دولتی نفت آذربایجان و شرکت دولتی نفت آذربایجان نیز تامین کننده صادق نیاز نفتی اسراییل است. اطمینان دارم که این وضعیت به همین روال ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، شاهد پیشرفت مثبتی هستم و این نیز با طرحی که شرکت «کاسپین دریلینگ» در اسراییل به اجرا در می آورد، در ارتباط است.

سخنرانی المار محمدیاروف وزیر خارجه آذربایجان در سازمان ملل متحد را به دقت مورد توجه قرار دادم. بطور کلی، همه اظهارات رسمی را پیگیری می کنیم. من واقعاً اطمینان دارم که از مناسبات خوبی برخورداریم که نمی توان با سخنان دیپلماتیک بیان کرد. هر دو طرف نیز یکدیگر را به خوبی درک می کنند. رهبران ما مناسبات دوستی با رهبران شما را عالی ارزیابی می کند.

 

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 21 مهر 1390
captcha refresh