تاریخ : چهارشنبه 9 آبان 1386
کد 2602

11 حزب روسیه در انتخابات پارلمان رقابت می کنند

کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه به بررسی فهرست احزابی که درصدد شرکت در دوره پنجم انتخابات پارلمان بودند، پایان داد.
سرویس روسیه/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس روسیه: کمیسیون مرکزی انتخابات فدراسیون روسیه به بررسی فهرست احزابی که درصدد شرکت در دوره پنجم انتخابات پارلمان بودند، پایان داد. انتخابات آتی روز 2 دسامبر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری آران به نقل از راشین نیوز،بدین ترتیب 11 حزبی که می توانند در انتحابات شرکت کنند، چنین اعلام شدند: "روسیه واحد"، "روسیه عادل"، حزب کشاورزی، اتحاد نیروهای راستی، یابلوکو، وطن پرستان روسیه، حزب عدالت اجتماعی، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب لیبرال دموکرات و حزب دموکرات.

کمیسیون مرکزی انتخابات از ثبت سه حزب "زلیونی" (سبزها)، حزب صلح و وحدت و نیز اتحاد مردمی امتناع کرد، چرا که در برگه های انتخاباتی این احزاب، بیش از 5% از امضاها باطل اعلام شدند.

این سه حزب اعلام کرده اند که در این رابطه به دادگاه عالی شکایت خواهند کرد. به گفته "سرگی بابورین" رهبر حزب اتحاد مردمی، این اشتباه آشکار کارکنان کمیسیون انتخاباتی است که امضاها را بررسی می کردند. به گفته وی، آنان "سفارشی سیاسی" برای انجام این کار داشتند.

خانم "ساژی اومالاتووا" رهبر حزب صلح و وحدت نیز همین مطلب را اعلام کرده و گفت: "ما شکایت می کنیم و سعی داریم بر حق خود ایستادگی کنیم، هرچند که به این باور نداریم، زیرا طی 17 سال، در هیچ یک از دادگاه ها من برنده نشده ام".

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 9 آبان 1386
captcha refresh