تاریخ : جمعه 18 آبان 1386
کد 2721

تهدیدهای تركیه پیش از همه آمریکا را هدف قرار داده است

وتهدیدها اخیر تركیه بر ضد شورشیان كرد پیش از همه آمریکا را هدف قرار داده و این آمریکا است كه در صورت حل نشدن این بحران متضرر خواهد شد.
سرویس ترکیه /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس تركیه:روزنامه البیان امارات در گزارش خود ادعا كرد که فشار وتهدیدها اخیر تركیه بر ضد شورشیان كرد پیش از همه آمریکا  را هدف قرار داده و این آمریکا  است كه در صورت حل نشدن این بحران متضرر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از
روزنامه اماراتی البیان،این روزنامه اماراتی در ادامه می‌نویسد: از یك طرف آمریکا  به سبب حضور در خاك عراق و نظارتش بر روند ساخت دولت جدید آن؛ در این نزاع یك نیروی موثر به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر تركیه یكی از متحدان اصلی آمریکا  در منطقه است و آمریکا  نیز نیروی خارجی بزرگ صاحب نفوذ در منطقه است.
تحول كشمكش میان تركیه و كردها ممكن است به دخالت نظامی تركیه در شمال عراق منتهی شود كه این دخالت نظامی می‌تواند بر منافع آمریکا  در منطقه تاثیر بگذارد و در محاسبات آن خلل ایجاد كند.
براین اساس ضروری است كه آمریکا  دخالت كند تا درگیری را مهار كند خواه برای این‌كه مانع دخالت نظامی شود یا این ‌كه اگر این دخالت نظامی صورت گرفت تدابیری در پیش گیرد تا بر منافعش در منطقه تاثیر نگذارد.
براین اساس می‌توانیم موضع آمریکا  را در قبال تهدیدهای تركیه برای حمله به شمال عراق (جایی كه عناصری از حز ب كارگران كردستان حضور دارند)؛ درك كنیم. به همین دلیل آمریکا  از تركیه خواست خویشتنداری كند.
آمریکا  از همه ظرفیت دیپلماسی خود استفاده كرد تا تركیه را از مداخله نظامی در عراق بازدارد.
البیان در ادامه نوشت: طبعا نمی‌توانیم این نكته را نادیده بگیریم كه عملیات نظامی تركیه در شمال عراق یك اقدام انتقامجویانه تركیه بر ضد آمریکا  به سبب موضع واشنگتن در قبال كشتار ارامنه است؛ از آن جا كه مجلس سنای آمریکا  تصمیم غیر الزام ‌آوری را اتخاذ كرد و كشتار ارامنه را كشتار دست جمعی به شمار آورد.
این امر سبب ناراحتی تركیه شد و سبب شد سفیر خود در واشنگتن را فرا خواند و تهدید كند از طریق پایگاه نظامی انجرلیك هیچ گونه كمك پشتیبانی به آمریکا  نخواهد داد در حالی كه این پایگاه برای آمریکا  و نیروهایش در عراق اهمیت لجستیكی دارد.
در این میان برخی‌ها معتقدند تهدید به اقدام نظامی تركیه در شمال عراق كه سبب برهم ریختن اوضاع آمریکا  در عراق خواهد شد در قالب شیوه‌های اعمال فشار تركیه بر ضد آمریکا  به سبب موضعش در قبال كشتار ارامنه است و تلاشی است تا این‌كه اجازه ندهد مجلس سنای آمریکا  تصمیم مشابهی اتخاذ كند.
بنابر این تركیه با تهدیدهایش برای دخالت نظامی در شمال عراق، آمریکا  را هم هدف قرار داده است.
البیان در پایان این مقاله نوشت: موضع تركیه با تهدیدش به دخالت نظامی در شمال عراق فقط برای دخالت یا اعمال فشار بر ضد كردهای عراق نیست بلكه بر چند طرف اعمال فشار می‌كند كه شاید آمریکا  در صدر آن ها و پیش از كردهای عراق قرار داشته باشد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در جمعه 18 آبان 1386
captcha refresh