تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1386
کد 3101

معاهدات اقتصادی گرجستان با ایالات متحده آمریکا، نشان دهنده توسعه و پیشرفت این کشور می باشد

به گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، تجارت و سرمایه گذاری موجب تقویت اصلاحات در راستای ایجاد بازارهای آزاد می گردد.
سرویس گرجستان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس گرجستان:به گفته مقامات ایالات متحده آمریکا، تجارت وسرمایه گذاری موجب تقویت اصلاحات در راستای ایجاد بازارهای آزاد می گردد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از بی بی سی، مقامات آمریکایی می گویند که یک توافقنامه سه بخشی در زمینه همکاری های اقتصادی کهاخیراً بین ایالات متحده آمریکا و گرجستان به امضاء رسیده است، نشان دهنده روابطاقتصادی گسترده و مستحکم بین دو کشور و هم چنین توسعه و پیشرفت مداوم اقتصادگرجستان پس از "انقلاب رز" در این کشور در سال 2003 می باشد.
ایالات متحدهآمریکا و گرجستان در 21 ژوئن توافقنامه "آسمان های آزاد" را امضاء نمودند که بهموجب آن، همکاری ها و روابط دوجانبه دو کشور در زمینه پروازهای غیرنظامی توسعهیافته و آزاد می گردد. هم چنین در همین روز، وزارت بازرگانی و توسعه ایالات متحدهآمریکا مبلغی در حدود 500 هزار دلار را برای توسعه و گسترش بخش جهانگردی در کشورگرجستان، به این کشور اهدا نمود
.
در 20 ژوئن نیز دو کشور یک توافقنامه جامعتجاری و سرمایه گذاری (TIFA) (1) را امضاء نمودند که زمینه های لازم برای توسعه وگسترش روابط و همکاری های تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه را فراهم می آورد
.
جانورونو، معاون نماینده بازرگانی ایالات متحده آمریکا که توافقنامه TIFA را همراه باجورج آرولادز، وزیر توسعه اقتصاد گرجستان امضاء نمود، گفت: "افزایش و گسترش همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری بین ایالات متحده آمریکا و گرجستان، به تلاش ها و اقداماتکشور گرجستان در زمینه اصلاح و توسعه اقتصاد این کشور کمک خواهد نمود
."
دفترنماینده بازرگانی ایالات متحده آمریکا (USTR) (2) در یک بیانیه مطبوعاتی که درارتباط با توافقنامه TIFA منتشر نمود، اظهار داشته است: "ایالات متحده آمریکا وسایر کشورهای اهداکننده کمک در سطح جهان، با کمک به ایجاد یک دموکراسی مبتنی بربازارهای پویا و تلاش برای کاهش فقر، به کشور گرجستان در مرحله گذار به دموکراسیکمک می نمایند
."
به گفته مقامات آمریکایی و فعالان بخش خصوصی، پس از برکناریادوارد شواردنادزه، رییس جمهور پیشین گرجستان و دولت او در نوامبر سال 2003 وانتخاب رهبر جنبش دموکراسی در این کشور، میخاییل ساکاشویلی – که در ایالات متحدهآمریکا تحصیل کرده است – به ریاست جمهوری در سال 2004، این جمهوری سابق اتحادجماهیر شوروی که 4.7 میلیون نفر جمعیت دارد، تلاش ها و فعالیت های چشمگیری در زمینهتوسعه دموکراسی در امور سیاسی، مبارزه با فساد و تسهیل و بهبود شرایط فعالیت هایتجاری انجام داده است
.
تعهد و جدیت کشور گرجستان در زمینه انجام اصلاحات، موجبشد تا این کشور اولین کشوری باشد که نسبت به انعقاد یک پیمان با موسسه چالش هایهزاره اقدام می نماید. به موجب این پیمان که در سپتامبر 2005 به امضای طرفین رسیدهاست، کشور گرجستان طی یک بازه زمانی پنج ساله مبلغ 295 میلیون دلار جهت توسعه واصلاح زیرساخت ها و امور زیربنایی در این کشور دریافت خواهد نمود
.
موسسهچالش های هزاره، یک سازمان کمک رسانی می باشد که هزینه های آن توسط دولت آمریکاتامین می گردد. این موسسه نسبت به ارایه کمک های مالی به کشورهایی که واجد شرایط وویژگی های لازم در زمینه توسعه حکومت هایی کارآمد و دموکراتیک و انجام اصلاحاتاقتصادی می باشند، اقدام می نماید
.
بانک جهانی در "گزارش انجام معاملات تجاری" سال 2007 خود، کشور گرجستان را به عنوان کشوری که دارای سریع ترین روند انجاماصلاحات اقتصادی در جهان می باشد، معرفی نمود. گرجستان بین سال های 2005 و 2006 ازرتبه یکصد و دوازدهم در زمینه سهولت انجام معاملات تجاری به رتبه سی و هفتم صعودنموده است. مطابق با این گزارش، پروسه آغاز یک فعالیت تجاری در کشور گرجستان تنها 16 روز زمان می گیرد که تقریباً نصف زمان مشابه در کشورهای منطقه آسیای مرکزی- اروپا می باشد
.
بانک جهانی هم چنین کشور گرجستان را به دلیل تلاش ها ودستاوردهای چشمگیرش در زمینه مبارزه با فساد که زمانی در این کشور رواج گسترده اییافته بود، مورد تقدیر قرار داد. ساکاشویلی مدت کوتاهی پس از تصدی مقام ریاستجمهوری گرجستان، تقریباً تمامی نیروهای پلیس پیشین این کشور را اخراج نموده و بهجای آن ها افسرانی مجرب و آموزش دیده با حقوق مکفی را استخدام نمود. چندین مقامعالی رتبه گرجستان نیز به دلیل دریافت رشوه و سوءاستفاده از قدرت تحت تعقیب و پیگردقانونی قرار گرفته اند
.
طی سال های 2003 تا 2006، واردات گرجستان از ایالاتمتحده آمریکا دوبرابر شده و از 131.5 میلیون دلار به بیش از 265.5 میلیون دلار رسیدو صادرات این کشور به ایالات متحده آمریکا نیز بیش از دوبرابر گشته و از 77.5میلیون دلار به 160.3 میلیون دلار رسید. ارزش کلی سرمایه گذاری های مستقیم خارجیایالات متحده آمریکا در گرجستان نیز در سال 2005 به رقم 70 میلیون دلاررسید
.
مطابق با آمارهای اداره تجارت بین الملل وزارت بازرگانی ایالات متحدهآمریکا، کشور گرجستان علی رغم مشکلات بسیار مانند فقر گسترده و نرخ بالای بیکاری،موفق به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان این کشور شده و میانگین رشد سالانه تولید ناخالصملی (GDP) این کشور نیز بین سال های 2002 تا 2005 برابر 7.3 درصد بوده است
.
پساز انقلاب رز، گرجستان تلاش نمود تا پیوندهای اقتصادی خود را با غرب تحکیم و تقویتنماید، گرچه روسیه هم چنان به عنوان مهم ترین و عمده ترین شریک تجاری این کشور باقیماند. با این حال از پاییز سال 2006، بخش عمده ای از مبادلات تجاری گرجستان باروسیه قطع شده است. مسکو تحریم های اقتصادی مختلفی مانند ممنوعیت واردات شراب، میوهو سبزیجات از گرجستان را بر علیه این کشور اعمال نموده است و حمل و نقل مستقیم وارتباط پستی بین دوکشور را نیز متوقف نموده است
.
دانیل فراید، معاون وزیر خارجهآمریکا، در 21 ژوئن با حضور در کنگره آمریکا، ضمن اشاره به "شواهد و نشانه هایاولیه در زمینه توسعه و بهبود روابط بین گرجستان و روسیه" از کشور روسیه خواست تانسبت به رفع این تحریم ها بر علیه گرجستان اقدام نماید
.
مطابق با گزارش تحقیقاتیو مطالعاتی وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا، مسکو هم چنین مخالف روابط نزدیکگرجستان با ناتو و ایالات متحده آمریکا و تلاش این کشور برای تبدیل شدن به مسیرجایگزین انتقال منابع انرژی آسیای میانه به مقصد اروپا می باشد
.
با این حالمقامات ایالات متحده آمریکا تاکید نموده اند که مسکو نباید روابط گرجستان با غرب راتهدیدی بر علیه منافع روسیه بداند
.
فراید اظهار داشت: "ما اعتقاد نداریم کهتمایل و علاقه گرجستان یا اکراین برای تقویت و تحکیم روابطشان با کشورهای اروپایی وآمریکا، مستلزم دوری و سرد شدن روابط این این کشورها با روسیه می باشد. ما معتقدنیستیم که نزدیکی گرجستان به آمریکا و اروپا به معنای دور شدن این کشور از روسیه میباشد و یا این که گرجستان و اکراین مجبور به انتخاب روابط حسنه با مسکو و یا غرب میباشند."
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 19 آذر 1386
captcha refresh