تاریخ : چهارشنبه 21 تير 1391
کد 31509

وکیل مدافع حاج محسن صمد اف:تعجب نکنید موکل من 19 ماه گذشته حبس را روزه بوده است

عدم حمایت برخی مدافعان حقوقی محلی از قرار گرفتن اسامی اسلامگرایان در لیست زندانیان سیاسی هیچ چیزی را تغییر نمی دهد
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

متاسفانه برخی مدافعان حقوقی آذربایجانی برای اینکه اسامی اسلامگرایان در لیست زندانیان سیاسی شورای اروپا قرار نگیرد هر کاری که از دستشان بر می آمد و یا بر نمی آمد انجام داده اند.این مطلب را آنار قاسملی وکیل مدافع اسلامگرایان در مصاحبه با اسلام آذری بیان داشته است.

به گزارش آران نیوز؛وکیل در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر نظر شما در خصوص قرار گرفتن اسامی اسلامگرایان در لیست زندانیان سیاسی کریستوفر شورای اورپا چیست؟ چنین بیان کرد: متاسفانه برخی از مدافعان حقوق به علت وجود نام اسلام و ایران و به خاطر اینکه منابع مالی حامی خود را از دست ندهند از مدافعه اسلامگرایان سرباز می زنند البته خیلی ها نیز هستند که از اتهام و برچسب کار برای ایران نمی هراسند. کمیته کریستوفر شورای اورپا در این خصوص حقیقتا اقدام خوبی انجام داد و از نقطه نظر دفاع از حقوق بشر ، با بیان اینکه افرادی که به خاطر دفاع از آزادی اعتقادی(وجدان) زندانی شده اند زندانی سیاسی محسوب می گردند. از 12 نفری که من وکیل مدافع آنها هستم 8 نفر دیندارند و لذا قرار گرفتن نام آنها در لیست زندانیان سیاسی خیلی مثبت است.

عدم حمایت برخی مدافعان حقوقی محلی از قرار گرفتن اسامی اسلامگرایان در لیست زندانیان سیاسی هیچ چیزی را تغییر نمی دهد ، اطلاعات دقیق و موثقی دارم که متاسفانه برخی مدافعان حقوقی محلی برای اینکه اسامی اسلامگرایان در لیست کریستوفر زندانیان سیاسی شورای اروپا قرار نگیرد هر کاری که از دستشان بر می آمد و یا بر نمی آمد انجام داده اند.

وکیل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت زندانیان اسلامگرا چگونه است؟ چنین جواب دادند: احوال و روحیه آنها خوب بوده و برای عبادتشان هیچگونه مشکلی ایجاد نشده است، خصوصا حاج محسن صمداف حقیقتا مرا به حیرت وا داشته است، تعجب نکنید وی تا امروز هر روز روزه می گیرد؟!

ملاحظه:

شایان ذکر است چنگیز غنی زاده و خانم نوللا جعفراوغلو سعی داشتند در نشست شورای اروپا اسامی زندانیان اسلامگرا در لیست زندانیان سیاسی قرار نگیرد./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 21 تير 1391
captcha refresh