تاریخ : جمعه 21 مهر 1391
کد 33341

رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می...

البته ما گفته ایم که طرفدار حل مسالمت آمیز موضوع هستیم ولی ما از هیچ گاه از تظاهرات حجاب انتقاد نکرده ایم ،ما تا ریخته شدن خونمان نیز از حجاب که ناموس و غیرت مان است دفاع خواهیم کرد
g/سرویس آذربایجان

 

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

به گزارش آران نیوز ، رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ممنوعیت حدود دوساله حجاب در مدارس متوسطه و نیز اعتراضات گسترده  جوانان دیندار آذری  به این موضوع طی هفته گذشته ،گفت: موضوع حجاب می توانست زودتر حل شود. تمامی مراحل طی شد ،امضاء حمع آوری شد ،ولی مساله حجاب حل نگردید. البته ما گفته ایم که طرفدار حل مسالمت آمیز موضوع هستیم ولی ما از هیچ گاه از تظاهرات حجاب انتقاد نکرده ایم  ،ما تا ریخته شدن خونمان نیز از حجاب که ناموس و غیرت مان  است دفاع خواهیم کرد ،ما نمی خواستیم که این موضوع تا این اندازه به طول کشد .

الچین مناف اف با اشاره به برخی تبلیغات ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان که بر اساس آن  تلاش می شود اعتراضات را به ایران نسبت دهند، گفت : مربوط دانستن این موضوع به ایران و سایر مسائل بی منطقی بوده و نشان دهنده این مهم  است که محافل فوق حتی جمهوری آذربایجان را به خوبی نمی شناستد. اینکه مردم به ممنوعیت حجاب اعتراض کنند حق طبیعی آنان است .

این فعال آذری تاکید نمود:  ما به پیروی از اسلام مخالف افراطی گری هستیم، اما مسلمان نیز بر اساس تعالیم اسلامی نباید به مسائل اجتماعی و دینی خود بی نفاوت باشد . ما گرچه بر حل مسالمت آمیز موضوعات تاکید می کنیم لیکن می دانیم انسان بعضا به مرحله ای می رسد که باید از جان خود هم بگذرد و حتی در این راه قربانی دهد که البته این آخرین مرحله است.

الچین مناف اف  در پایان یاد آور شد : در شرایط فعلی کشور، تظاهرات 5 اکتبر به دلیل رفتار حکومت شکل گرفت که حجاب را ممنوع نمودند و با معترضین اینگونه حشن رفتار کردند. ماموران امنیتی و پلیس به جای مرهم گذاشتن بر درد مردم آنان را تحریک می کنند ،در حقیقت تخریب گران ماموران دولتی هستند نه تظاهرات کنندگان چرا که آنان دنبال بدیهی ترین حقوق خود هستند.

گفتنی است به دنبال اعتراضات گسترده جمع زیادی از دینداران آذری به ممنوعیت حجاب در جمعه گذشته ،فضای سیاسی ،اجتماعی جمهوری آذربایجان ملتهب است. 

  • نوشته شده
  • در جمعه 21 مهر 1391
captcha refresh