تاریخ : چهارشنبه 6 دي 1391
کد 35173

ترجمه روسی ''آذربایجان و اران '' منتشر شد

مترجم این اثر پروفسور گارنیک آساطوریان ایران شناس نامدار ، رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان و رئیس مرکز ایرانشناسی قفقاز است که پیش از این ترجمه ارمنی این اثر را در ایروان منتشر ساخته بود
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

" آذربایجان و اران " اثر معروف زنده یاد عنایت الله رضا که یکی از پژوهشهای مهم در حوزه قفقاز شناسی محسوب می شود ، به روسی ترجمه و با حمایت موسسه " پژوهشهای سیاسی و اجتماعی دریای سیاه – دریای خزر "در مسکو منتشر شد.

مترجم این اثر پروفسور گارنیک آساطوریان ایران شناس نامدار ، رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان و  رئیس مرکز ایرانشناسی قفقاز است که پیش از این ترجمه ارمنی این اثر را در ایروان منتشر ساخته بود.

پروفسور عنایت الله رضا در اثر ماندگار خود مطالب ذیل را با مستندات تاریخی متقن به خواننده علاقمند عرضه می نماید : نام آذربایجان و اران در روزگار کهن ، دگرگونی هایی که در نام اران پدید آمده است ، محدوده جغرافیایی اران و آذربایجان ، تیره و زبان مردم اران ، کوچ ترکان و نفوذ زبان ترکی در منطقه اران ، چگونه نام آذربایجان بر اران گذاشته شد.

ترجمه روسی آذربایجان و اران پروفسور عنایت الله رضا در تیراژ هزار نسخه توسط انتشارات کوادریگای مسکو چاپ و منتشر شده است./خ

پایان پیام.

 

  

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 6 دي 1391
captcha refresh