تاریخ : جمعه 21 دي 1386
کد 3536

انگلیس خواستار ممانعت از وتوی روسیه بر استقلال کوزوو است

وزیر امور اروپای انگلیس ضمن سخنرانی در مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن اعلام داشت که این کشور و متفقین آن باید مانع این شوند که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام استقلال کوزوو را وتو کند.
سرویس روسیه /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس روسیه:"جیم مرفی" وزیر امور اروپای انگلیس ضمن سخنرانی در مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن اعلام داشت که این کشور و متفقین آن باید مانع این شوند که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام استقلال کوزوو را وتو کند.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از راشین نیوز، وی تاکید کرد: "ما نباید به یک کشور، درباره روسیه سخن می گویم، اجازه دهیم که بطور بی اساس بر اعلام استقلال تحت نظارت برای کوزوو وتو کند".
وی افزود: انگلیس بر این عقیده است که تمامی امکانات دیپلماتیک برای حل مسئله کوزوو یا به پایان رسیده و یا رو به پایان هستند.
مرفی گفت: هرکشوری در جهان درباره برسمیت شناختن استقلال کوزوو مستقلانه تصمیم خواهد گرفت و در عین حال تمامی کشورهای اتحادیه اروپا را فرا خواند که با هم عمل کرده و "کوزووی مستقل و دموکراتیک که تحت نظارت بین المللی است را برسمیت بشناسند".
وی افزود:کوزوو تحت کنترل صربستان باز نخواهد گشت.
روز 16 ژانویه (26 دی ماه) شورای امنیت مسئله کوزوو را بررسی می کند.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در جمعه 21 دي 1386
captcha refresh