تاریخ : پنجشنبه 26 بهمن 1391
کد 36212

مقام آذری: هزینه اجرای خط لوله نابوکو همچنان در حال افزایش است

ابتدا ارزیابی شده بود که هزینه اجرای این طرح به هفت میلیارد و نهصد میلیون یورو برسد اما سپس به دوازده میلیارد و اکنون به بیست میلیارد یورو افزایش یافته است
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

معاون شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان اعلام کرد معلوم نیست که خط لوله گازی نابوکو آینده نوید بخشی داشته و قابل اجرا باشد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی از باکو، الشاد نصیراف در همایش کمیسیون امنیت انرژی مجمع پارلمانی یورونست گفت: طرح خط لوله نابوکو به طرح خط لوله نابوکو وست تنزل پیدا کرده است و حتی معلوم نیست این طرح تنزل یافته نیز تحقق یابد.

این مسئول جمهوری آذربایجان افزود از نظر هزینه ، اجرای خط لوله نابوکو همچنان در حال افزایش است. زیرا ابتدا ارزیابی شده بود که هزینه اجرای این طرح به هفت میلیارد و نهصد میلیون یورو برسد اما سپس به دوازده میلیارد و اکنون به بیست میلیارد یورو افزایش یافته است.

هدف از اجرای طرح خط لوله گازی نابوکو رقابت با طرح خط لوله گازی ساوت استریم و انتقال گاز حوزه کشورهای دریای خزر به سوی کشورهای اروپایی با دور زدن روسیه است. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز تاکنون از اجرای این خط لوله گازی حمایت کرده اند و معتقدند که با به بهره برداری رسیدن آن ، از وابستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گاز روسیه تا حد قابل توجهی کاسته می شود. کار لوله گذاری طرح خط لوله گازی نابوکو قرار بود در سال دو هزار و یازده آغاز شود و در سال دو هزار و چهارده به پایان برسد . اما به علت نبود تامین کننده کافی گاز برای این خط لوله ، اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است.

جمهوری آذربایجان امیدوار است در چارچوب دومین مرحله از بهره برداری حوزه گازی «شاه دنیز» ، هر سال حدود ده میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کند.هم اکنون کنسرسیومی که کار به بهره برداری رساندن حوزه گازی شاه دنیز را برعهده گرفته است دو راه را برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا بررسی می کند: یک راه از طریق خط لوله گازی «نابوکو وست» است که شکل تغییر یافته و کوچکتری از طرح خط لوله گازی نابوکو است که سه برابر از نابوکو اصلی ،کوچک تر و هزینه اجرای آن هم به مراتب کمتر از نابوکو اصلی است. یک راه دیگر از طریق خط لوله گازی ترانس-آدریاتیک است. این کنسرسیوم قرار است ظرف امسال در این باره تصمیم نهایی خود را بگیرد./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 26 بهمن 1391
captcha refresh