تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391
کد 36560

طرح ضد تروریستی آمریکا در جمهوری آذربایجـــان

روسیه در صورت وقوع عملیات جنگی در قره باغ ممکن است از شمال به آذربایجان حمله بکند و آمریکا نیز برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای به آذربایجان پیشنهاد کمک می کند
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

بین آمریکا و آذربایجان در مسائل امنیتی همکاریهای نزدیکی وجود دارد. این همکاری آذربایجان را در برابر برخی اقدامات تروریستی مصئون نموده است. آمریکا از احتمال وقع حوادث تروریستی در آذربایجان که می تواند منافع این کشور را در منطقه با خطر جدی مواجه بکند، نگران است. آمریکا در واقع با دفاع از آذربایجان، منافع خود را حفظ می کند.

آریئل کوئن کارشناس بنیاد «ارث»، به دولت آمریکا پیشنهاد کرده است که برنامه ضد تروریستی با آذربایجان و گرجستان را گسترش دهد و همچنین در تقویت مرزهای این دو کشور با روسیه، به آنها کمک بکند.

الخان شاهین اوغلو کارشناس سیاسی آذربایجانی و رئیس مرکز تحقیقات «اطلس» اعلام کرد: «روسیه تعداد نیروهای مسلح خود را در داغستان افزایش می دهد. شاید آمریکا به این روش در مقابل این اقدامات روسیه واکنش داده است. معتقد نیستم که آمریکا در زمینه حفظ مرزهای آذربایجان با روسیه، به آذربایجان کمکی بکند. ما برای حفظ مرزهایمان به حمایت آمریکا نیاز داریم، ولی به حضور نیروهای آمریکا در منطقه نیازی وجود ندارد. آمریکا تشنج موجود در مناسبات روسیه و آذربایجان را به دقت زیر نظر دارد و به عنوان متحد استراتژیک، قصد دارد از آذربایجان حمایت بکند. البته آذربایجان به این حمایت نیاز دارد.

زرتشت علیزاده کارشناس سیاسی آذربایجانی نیز می گوید: ارمنستان برای روسیه نقش ابزاری دارد. همچنین ارامنه به کمک روسیه سرزمین های آذربایجان را اشغال کرده اند. روسیه در صورت وقوع عملیات جنگی در قره باغ ممکن است از شمال به آذربایجان حمله بکند و آمریکا نیز برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای به آذربایجان پیشنهاد کمک می کند. هنوز واکنش آذربایجان به این پیشنهاد معلوم نیست./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 14 اسفند 1391
captcha refresh