تاریخ : پنجشنبه 8 فروردين 1392
کد 37030

پرونده اسلامگرایان جمهوری آذربایجان به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع خواهد شد

، آنار قاسملی وکیل مدافع اسلامگرایان در حال تدارک اقدامات لازم برای ارجاع پرونده به دادگاه اروپاست
/خبرگزاری آران

 

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

ناطق کریم اف رئیس کمیته دفاع از زندانیان اسلامگرای جمهوری آذربایجان، در مصاحبه با "بیرلیک.آذ" از اقدامات انجام داده و در دست اقدام این کمیته در رابطه با پرونده حاج محسن صمداف رهبر حزب اسلام آذربایجان که از 7 ژانویه 2011 در زندان به سر می برد، توضیحاتی داد.

به گفته کریم اف: جای بسی تاسف است که تاکنون در مورد  زندانیان اسلامگرا، تغییرات مثبت و معناداری صورت نگرفته است. دادگاه، احکام مغرضانه ای را در مورد زندانیان اسلامگرا صادر کرده و به بیش از 70 مورد پیشنهادی که ما به دادگاه داشتیم فقط به یک مورد از آنها توجه کرده و آنهم در مورد وکلای مدافع است. لذا ما احکام صادره ی دادگاه را بی اساس می دانیم.

وی افزود: ما به عنوان کمیته دفاع اسلامگرایان، با تشکلهای خارجی در حال مذاکره و بررسی پرونده اسلامگرایان هستیم و امیدواریم در این روزهای اخیر، تغییرات مثبتی در روند پرونده اسلامگراها بوجود آید، اگر آنها سریعتر آزاد نگردند، پرونده اسلامگرایان به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع خواهد شد.

به گفته ناطق کریم اف، آنار قاسملی وکیل مدافع اسلامگرایان در حال تدارک اقدامات لازم برای ارجاع پرونده به دادگاه اروپاست.

رئیس شورای ریش سفیدان، در پایان عید نوروز را به تمامی اصحاب رسانه به ویژه عموم مردم آذربایجان تبریک گفت.

پایان پیام

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 8 فروردين 1392
captcha refresh