تاریخ : دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
کد 37924

بررسی شکنجه های منجر به مرگ در زندانهای جمهوری آذربایجان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نماینده ی لهستان ناراحتی خود را از شکنجه های منجر به مرگ در زندان های جمهوری آذربایجان ابراز داشت و ضرورت تحقیق در این مورد را بیان کرد
گ/سرویس آذربایجان

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نهم اردیبهشت در ژنو برگزار شد. در این اجلاس، گزارش دولت آذربایجان در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور توسط هیئت نمایندگی این کشور ارائه شد که این گزارش با انتقاد شدید کشورهای شرکت کننده در این اجلاس رو به رو شد. آنان خواستار احترام دولت آذربایجان به خواسته های شورای اروپا، دادن اجازه از سوی دولت آذربایجان به برگزاری میتینگ های مسالمت آمیز و پایان دادن به محدودیت ها و فشارها علیه مطبوعات شدند. آنان هم چنین، از مجازات های غیرواقعی و سنگین برای بازداشت شدگان میتینگ ها و اعتراضات بدون مجوز در جمهوری آذربایجان انتقاد کردند.

نماینده ی لهستان ناراحتی خود را از شکنجه های منجر به مرگ در زندان های جمهوری آذربایجان ابراز داشت و ضرورت تحقیق در این مورد را بیان کرد. نماینده ی اسلواکی نیز خواستار پایان دادن به به کارگیری زور علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز در کشور آذربایجان شد.

در این اجلاس هم چنین، از بازداشت و حبس روزنامه نگاران و اهل رسانه در این کشور انتقاد شد و از دولت آذربایجان خواستار آزادی آنان و صدور اجازه ی برگزاری میتینگ در مرکز شهر باکو و برطرف کردن موانع فعالیت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد شدند.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
captcha refresh