تاریخ : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
کد 37981

21 سال از اشغال شهر شوشا توسط ارامنه گذشت

روس ها: مناقشه قره باغ را ما ایجاد کردیم و کسی غیر از ما نمی تواند حل کند
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

امروز 8 ماه می سالگرد اشغال شهر شوشا، یکی از زیباترین شهرهای قره باغ از سوی ارمنه است.

این اشغال، پیام زیر روس ها را در بر داشت: "مناقشه قره باغ را ما ایجاد کردیم و کسی غیر از ما نمی تواند حل کند".

شهر شوشا در سال ۱۹۹۲در نتیجه حمله نظامی به دست ارامنه افتاد. تداوم تسخیر این شهر از سوی ارمنستان یكی از مهمترین دلایل اثبات متجاوز بودن این دولت می باشد. طبیعتاً ارمنستان با هیچ دلیل منطقی قادر به محق نشان دادن خود در تداوم اشغال شوشا نیست. به دلیل ارتباط مستقیم این مسئله با موضوع لازم به ذكر است، شهر شوشا كه مركز فرهنگ كهن ملت آذربایجان بشمار می رود، در طول قرن بیستم سه بار در معرض تجاوز ارامنه قرار گرفته است. شهر شوشا برای اولین بار در سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۵در معرض هجوم ارامنه قرار گرفته و بطور كلی به آتش كشیده شده است. دومین تجاوز ارامنه به این شهر در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸صورت پذیرفته است. در نهایت تجاوز سوم كه منجر به اشغال این شهر گردید، در روز ۸ماه می سال ۱۹۹۲رخ داد.

اولین دوره تجاوز ارامنه به شهر شوشا در سالهای ۱۹۰۷-۱۹۰۵صورت پذیرفته است. در این دوره، فرزندان غیور ملت آذربایجان با در آغوش گرفتن سلاح و فدا كردن خون خویش شوشا را از دست ارامنه نجات داده اند.

دومین دوره اشغال شوشا توسط ارامنه: در ماه دسامبر سال ۱۹۱۸، حملات ارامنه به روستاهای آذربایجانی شهرستان جبراییل شدت یافت و در اوایل سال ۱۹۱۹شكلی ویرانگرتر به خود گرفت. وحشی گری های ارامنه نسبت به شهرستان شوشا و شهر شوشا مركز سیاسی قره باغ با بی رحمی بیشتری صورت می گرفت.

در دوره حاكمیت جمهوری خلق آذربایجان، در روز ۲۲مارس سال ۱۹۲۰یعنی در اولین روز عید نوروز یكی از خیانت آمیزترین قیامهای مسلحانه ارامنه در شوشا بوقوع پیوست. این قیام تجزیه طلبانه با سفارش بلشویك ها كه در تدارك اشغال آذربایجان بودند، صورت گرفت. علیرغم خنثی سازی اكثر قیامهای تجزیه طلبانه ارامنه در این دوره، آنان قلعه عسگران را به چنگ آوردند. در نتیجه تدابیر نظامی-سیاسی اتخاذشده، جمهوری خلق آذربایجان حقوق حاكمیت خود را در قره باغ برپا نمود. لیكن قیامهای تجزیه طلبانه و نسل كشی های صورت گرفته در قره باغ از سوی ارامنه كه به دولت محل زندگی خود خیانت می كردند، موجب دشوارتر شدن وضعیت دفاع از مرزهای شمالی كشور در آستانه اشغال ماه آوریل سال ۱۹۲۰شده و باعث تسریع روند سقوط جمهوری خلق آذربایجان، دولت مستقل آذربایجان گردید.

سومین دوره اشغال شوشا توسط ارامنه در روز ۸ماه می سال ۱۹۹۲: در حین اشغال شوشا ۲۰۰نفر شهید، ۱۵۰نفر معلول، ۵۵۲كودك یتیم و نزدیك به ۲۲هزار نفر آواره شدند. همچنین ۲۰۰بنای تاریخی، ۲آسایشگاه، خانه-موزه های شخصیتهای برجسته، یك كمپ توریستی با ظرفیت ۷۰نفر، یك یتیم خانه با ظرفیت ۱۲۰۰نفر و ... ویران گردید. مساجد و زیارتگاههای تاریخی شوشا با خاك یكسان شده و بی رحمانه مورد تحقیر قرار گرفتند. در این بین وحشتناك ترین موضوع تخریب و تحقیر مساجد، زیارتگاهها و اماكن مقدس شهر شوشا تحت اشغال ارامنه می باشد./خ

پایان پیام.

 

 

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
captcha refresh