تاریخ : پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392
کد 38164

دیدار رهبران جنبش ائل با اسلامگرایان آذربایجان

برای جنبش ائل چهارچوب راست گرا، چپ گرا و ایدئولوژیک وجود ندارد، منافع همه شهروندان آذربایجان در این جنبش منعکس می شود
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان  

روز گذشته رهبران جنبش ائل با نمایندگان گروه های دینی جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش حق یولو،در این دیدار الدار نمازاف و الدنیز قلی اف از رهبران این جنبش، روشن احمدلی، رئیس نهضت مقاومت اسلامی آزادی قره باغ، ناطق کریم اف از ریش سفیدان قصبه نارداران، نورسته ابراهیم اوا، رئیس شورای زنان حزب اسلام آذربایجان و نمایندگان جامعه و رسانه شرکت کردند.

 روشن احمدلی در این جلسه گفت که قشر دیندار جامعه نیز هدف اقدامات منفی دولت قرار گرفته اند. الدار نمازاف در سخنان خود پس از اشاره به فشارهای دولت بر جنبش ائل گفت: "برای جنبش ائل چهارچوب راست گرا، چپ گرا و ایدئولوژیک وجود ندارد، منافع همه شهروندان آذربایجان در این جنبش منعکس می شود. ارتباط با دینداران برای ما خیلی مهم است. ما می خواهیم آنها در جنبش ما شرکت کنند و مسائل کشور را با آنها مذاکره کنیم. ما هنگام ممنوعیت حجاب اعتراض خود را ابراز کرده بودیم. اکنون هم اعتقاد ما این است که همه زندانیان مرتبط با ممنوعیت حجاب بی گناهند"./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392
captcha refresh