تاریخ : دوشنبه 6 خرداد 1392
کد 38425

معاون سیاسی حزب اسلام آذربایجان: 102 هزار امضا به نهادهای بین المللی ارسال خواهد شد

آکف حیدرلی معاون سیاسی حزب اسلام آذربایجان در گفتگو با فاکت خبر گفت: 102 هزار امضاء ، بیانگر این است که با در صدر قرار گرفتن موسم صمداف، آنها از حزب اسلام آذربایجان حمایت می کنند
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

آکف حیدرلی معاون سیاسی حزب اسلام آذربایجان در گفتگو با فاکت خبر گفت: 102 هزار امضاء ، بیانگر این است که با در صدر قرار گرفتن موسم صمداف، آنها از حزب اسلام آذربایجان حمایت می کنند.

وی افزود: امضاهای جمع آوری شده برای دعوت از کاندیدا شدن حاج محسن صمداف، رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان بر انتخابات آتی ریاست جمهوری کشور می باشد که هم اکنون شمار آن به بیش از 102 هزار امضا رسیده است.این کار موجب شده که تقریبا همه ساکنین روستاها و شهرهای آذربایجان بدانند که حاج محسن صمداف، رئیس حزب اسلام به کدامین دلایل به 12 سال زندان محکوم گشته است. این اقدام از دو لحاظ حائز اهمیت است؛

یکی اینکه این شخص واقعاً لیاقت مقام ریاست جمهوری کشور را دارد و دیگر اینکه سخنرانی وی بر علیه حکومت، ظلم حکومت بر مردم و زندانی شدن وی، برحق بودن سخنان صمداف را ثابت می کند.

معاون سیاسی حزب اسلام آذربایجان در ادامه تاکید کرد: امضای این برگه ها توسط مردم به معنای این است که مردم با سخنان انتقاد آمیز صمداف بر علیه حکومت هم عقیده هستند و از حزب اسلام آذربایجان حمایت می کنند. علاوه بر آن، جمع آوری امضا، برنامه ای است که مردم تحت عنوان این برنامه حرفشان را می زنند و اعتراضات خود را مطرح می کنند. همچنین این اقدام زندانی کردن افراد لایقی همچون صمداف به بهانه های دروغین و ننگین توسط دولت را غیر قابل قبول دانسته و طلب آزادی برای آنها می کند.

قرار ما بر این است که امضاهای جمع آوری شده را به مجامع بین المللی ارسال کنیم تا بر همگان آشکار شود که حکومت آذربایجان با شخصیت های برجسته و نخبه کشور چگونه برخورد می کند./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 6 خرداد 1392
captcha refresh