تاریخ : چهارشنبه 17 بهمن 1386
کد 3869

وزیرخارجه جمهوری آذربایجان: آماده انتقال سوخت آسیای میانه به اروپا هستیم

بنیتا فررو والدنر ـ کمیسر اروپا در امور سیاست خارجه و سیاست همسایگی اروپا ـ اظهار داشت که پروژه‌های انتقال گاز دریای مازندران و پروژه نابوكو برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت هستند.
سرویس جمهوری آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس جمهوری آذربایجان:باکو اعلام كرد آماده انتقال سوخت از آسیای میانه بهاروپاست.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از خبرگزاری آپا،"المارمامدیاروف" در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با هیاتی ازاروپا اظهار داشت که جمهوری آذربایجان آماده همکاری با کشورهای آسیای میانه در مورداستفاده از زیرساخت‌های خود برای انتقال سوخت از این کشورها به بازارهای جهانی است.
وی تاکید کرد که این کشور دارای پروژه های بزرگی از جمله خطوط انتقال نفت باکو- تفلیس - جیحان، خطوط انتقال گاز باکو- تفلیس-ارزروم و راه آهن باکو-تفلیس-کارس است و از این نظر اگر کشورهای آسیای میانه بخواهند که اززیر ساخت های آذربایجان استفاده کنند، این جمهوری آماده همکاری است.
بنیتا فررو والدنر ـ کمیسر اروپا در امور سیاست خارجه و سیاست همسایگی اروپا ـ نیز اظهار داشت که پروژه‌های انتقال گاز دریای مازندران و پروژه نابوكو برای اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت هستند.
به گفته وی، برای اجرای این پروژه ها یادداشت تفاهم هایی با آذربایجان و قزاقستان امضا شده، با ترکمنستان نیز هنوز گفت ‌وگو ادامه دارد و ابراز امیدواری شده که این کشور با اروپا همکاری کند. وی تاکید کرد که پروژه در حال پیشرفت است.
دمیتری روپل ـ وزیر امورخارجه اسلونی و رئیس کنونیاتحادیه اروپا ـ نیز افزود که اروپا سعی دارد در صورت امکان منابع دریافت سوخت رابرای خود متنوع كند. به گفته وی، در همین راستا نیز اروپا بر اجرای اینپروژه ها اصرار دارد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 17 بهمن 1386
captcha refresh