تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392
کد 38821

تبلیغ کنندگان همجنس گرایی در روسیه باید تا 33 هزار دلار جریمه بپردازند

مجازات تبلیغ مناسبات جنسی غیر سنتی برای مقامات مسئول پرداخت 40 تا 50 هزار روبل جریمه و برای اشخاص حقوقی پرداخت 800 هزارتا یک میلیون روبل جریمه است
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس روسیه

مجلس دومای روسیه قانون مجازات تبلیغ مناسبات جنسی غیر سنتی در بین کودکان از جمله از طریق رسانه های گروهی و اینترنت را در قرائت های دوم و سوم به تصوب رساند که طبق آن مجازات چنین تخلفاتی پرداخت تا یک میلیون روبل (تقریبا 33 هزار دلار) جریمه است.

به گزارش ریانووستی،مجازات تبلیغ مناسبات جنسی غیر سنتی در بین کودکان برای شهروندان پرداخت 4 تا 5 هزار روبل جریمه (تقریبا 133 تا 166 دلار)، برای مقامات مسئول پرداخت  40 تا 50 هزار روبل جریمه (تقریبا 1333 تا 1666 دلار) و برای اشخاص حقوقی پرداخت 800 هزارتا یک میلیون روبل (تقریبا 26 تا 33 هزار دلار) جریمه است. همچنین ممکن است به این خاطر فعالیت اشخاص حقوقی تا 90 روز متوقف شود.

مجازات چنین تبلیغاتی از طریق رسانه ها یا اینترنت شدیدتر است. به این خاطر شهروندان 50 تا صد هزار روبل (تقریبا 1666 تا 3333 دلار)، مقامات مسئول 100 تا 200 هزار روبل(تقریبا 3333  تا 6666 دلار) و شخصیت های حقوقی یک میلیون روبل (تقریبا 26 تا 33 هزار دلار) جریمه شده یا فعالیت آنها 90 روز متوقف خواهد گردید./خ

پایان پیام.

 

  • نوشته شده
  • در شنبه 25 خرداد 1392
captcha refresh