تاریخ : سه شنبه 4 تير 1392
کد 39057

اسلامگرایان آذری با 124 هزار امضای جمع آوری شده، به مجامع بین المللی رو گرفته اند

شمار امضاهای جمع آوری شده برای تقاضای اعلام نامزدی رهبر زندانی حزب اسلام آذربایجان در شهرهای مختلف آذربایجان از طیف های مختلف شهروندی به بیش از 124 هزار امضاء رسیده است
/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

انقلاب احدلی معاون اول رئیس حزب اسلام آذربایجان در مصاحبه با فاکت خبر گفت: صرفنظر از اینکه محسن صمداف از طرف حاکمیت به اتهام ترور و سرنگونی حاکمیت و با شرّ و بهتان حبس شده است، 124 هزار نفر از شهروندان کشور، خواستار رئیس جمهور شدن وی هستند.

شمار امضاهای جمع آوری شده برای تقاضای اعلام نامزدی محسن صمداف رهبر زندانی حزب اسلام آذربایجان در شهرهای مختلف آذربایجان و پایتخت و از طیف های مختلف شهروندی همانند روشنفکران، دینداران، شهروندان عادی به بیش از 124 هزار امضاء رسیده است./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 4 تير 1392
captcha refresh