تاریخ : شنبه 29 تير 1392
کد 39528

استقبال جمهوری آذربایجان از میانجیگری ایران در حل و فصل مناقشه قره باغ

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در رابطه با نقش میانجیگری ایران در حل و فصل مناقشه قره باغ اظهار داشت که جمهوری آذربایجان از پیشنهاد هر کشوری در راستای حل و فصل مناقشه استقبال می کند


خبرگزاری آران/سرویس قره باغ 
المار محمدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در رابطه با نقش میانجیگری ایران در حل و فصل مناقشه قره باغ اظهار داشت که جمهوری آذربایجان از پیشنهاد هر کشوری در راستای حل و فصل مناقشه استقبال می کند.
به گزارش آپا، وی افزود: ما می خواهیم روند حل و فصل مناقشه با خروج نیروهای ارمنستان از مناطق تحت اشغال ارمنستان آغاز شود. المار محمدیاروف در کنفرانس خبری مشترک خود با احمد داوداوغلو وزیر خارجه ترکیه در باکو با اشاره به بی نتیجه بودن فعالیت گروه مینسک گفت: جمهوری آذربایجان از عملکرد گروه مینسک ناراضی است زیرا اراضی ما هنوز هم تحت اشغال قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه این نارضایتی بدون علت نیست، افزود: خوشحال می شدیم چنانچه در نتیجه میانجیگری این کشورها طی این مدت پیشرفتی حاصل می شد. ولی چنین پیشرفتی را مشاهده نمی کنیم و لذا نارضایتی ما از روسای گروه مینسک موجه است./خ
پایان پیام.


  • نوشته شده
  • در شنبه 29 تير 1392
captcha refresh