تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1392
کد 39685

دیدگاه های شورای ملی آذربایجان به اظهارات اسلامگرایان آذری

سایت مدیا فروم، دیدگاه برخی از اعضای شورای ملی نیروهای دمکراتیک آذربایجان را در خصوص بیانیه ها و اظهارات اخیر موسم صمداف و روحانی حاج آبگل سلیمان اف را جویا شده است

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

سایت مدیا فروم، دیدگاه برخی از اعضای شورای ملی نیروهای دمکراتیک آذربایجان را در خصوص بیانیه ها و اظهارات اخیر موسم صمداف رهبر محبوس حزب اسلام آذربایجان که به مدت 12 سال از آزادی محروم شده و روحانی حاج آبگل سلیمان اف که به مدت 11 سال از آزادی محروم شده است را جویا شده است.

عارف حاجیلی رئیس قرارگاه اجرایی حزب مساوات به مدیا فروم گفته است : به مواضع و دیدگاه هر دو اسلامگرا، با احترام برخورد می کند. هر تشکیلات سیاسی، حق دارد تا خط سیاسی خود را مشخص بکند، به دلیل خط ایدئولوژیکی مخصوص زندانیان سیاسی صمداف و سلیمان اف، تعیین خط و مشی سیاسی آنها مطابق با منافع تشکیلاتشان را نیز باید از این زاویه نگریست.

حاجیلی همچنین گفته است: چنین تصور نمی کنم که اسلامگرایان صرفاً به دلیل حضور در شورای ملی، در زندان ها تحت فشار قرار بگیرند، در عین حال، این افراد کسانی هستند که از تجربه سیاسی کافی برخوردار بوده و انسانهایی هستند که در راه مبارزه فداکاری کرده اند. صمداف را به خوبی می شناسم، در زندان با وی بارها ملاقات کرده ام، اولاً فکر نمی کنم فشارهای سنگینی بر وی وجود داشته باشد، همچنین آنها اشخاصی هستند که تحت هرگونه فشاری، عقیده سیاسی خود را تغییر نمی دهند .

فئواد قهرمانلی معاون رئیس حزب جبهه خلق نیز گفته است :کسی که رضایت به حضور ندارد، وارد کردن نام آن شخص در شورای ملی، غیرممکن است. طبیعی است که اشخاصی که در حبس بوده اند، امکان ملاقات و اخذ نظر از آنها صورت نگرفته و این مسئله توسط وکلا یا نزدیکان آنها دقیق نشده بود. ممکن است این مشکل و سوء تفاهم در میان وکلاء و آنها بوده باشد، اگر اعتراضی دارند، اعتراض خودشان را به شورای ملی، نه، بلکه به افرادی که این اخبار و معلومات را به شورای ملی می رسانند ابراز کنند.

 عوض تمیرخان رهبر حزب لیبرال نیز چنین معتقد است که : ممکن است در زندان به اسلامگرایان فشار آورده اند و این اظهارات نیز، به آن دلیل مطرح شده است. برای هر دوی آنها، آرزوی آزادی می کنم، از بیانیه ی منتشر شده توسط وکیل چنین برداشت می شود که؛ محسن صمداف به دلیل زندانی بودن خود، نمی تواند هیچ فایده ای برای شورای ملی داشته باشد و به همین دلیل از عضویت در شورای ملی امتناع می کند، وی مجازات  12 سال محرومیت از آزادی گرفته و صرف نظر از این، برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی می کند، این با منطق مطابقت ندارد.

الدار نمازاف رهبر نهاد اجرایی شورای ملی نیز به مدیا فروم گفته است : هیچ کسی را بدون اساس و دلیل، به شورای ملی نپذیرفته اند، آنهایی که موضع و دیدگاههای صمداف و آبگل سلیمان اف را به ما رسانده اند این مسئله را با آنها دقیق تر می کنیم./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 7 مرداد 1392
captcha refresh