تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1392
کد 39691

جمهوری آذربایجان جزو پنج کشور طرف معامله با بيشترين تراز تجاري مثبت با ایران

بر اساس آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران، جمهوری آذربایجان جزو پنج کشور طرف معامله با بيشترين تراز تجاري مثبت با جمهوری اسلامی ایران می باشد

خبرگزاری آران/سرویس آذربايجان

تراز بازرگاني خارجي ایران (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات ) در سه ماهه اول سال 1392 با 77 كشور دنيا مثبت با 81 كشور ديگر منفی بوده است.

بر اساس آمار مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي ايران، جمهوری آذربایجان جزو پنج کشور طرف معامله با بيشترين تراز تجاري مثبت با جمهوری اسلامی ایران می باشد.

طی مدت یاد شده از ایران به جمهوری آذربایجان 131 میلیون دلار صادرات و 5 میلیون دلار واردات صورت گرفته است.

طي سه ماهه نخست سال1392 بيشترين تراز تجاري مثبت ایران با كشورهاي طرف معامله از جمله عراق با 1 میلیارد و 429میلیون دلار صادرات و 18میلیون دلار واردات، با افغانستان 675 میلیون دلار صادرات و 1میلیون دلار واردات، با ترکمنستان با 244 میلیون دلار صادرات و 15 میلیون دلار واردات و با مصر 170 میلیون دلار صادرات و 2میلیون دلار واردات صورت گرفته است.

گفتنی است که ایران طي سه ماهه نخست سال1392 بيشترين تراز تجاري منفي با كشورهاي طرف معامله از جمله امارات متحده عربی با 884 میلیون دلار صادرات و یک میلیارد و 785 میلیون دلار ورادات ، جمهوری کره با 86 میلیون دلار صادرات و 923 میلیون دلار واردات ، ترکیه با 387 میلیون دلار صادرات و 865 میلیون دلار واردات ، آلمان با 57 میلیون دلار صادرات و 454 میلیون دلار ورادات و سوئیس با 3 میلیون دلار صادرات و 370 میلیون دلار واردات داشته است./خ

پایان پیام.

 

 

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 7 مرداد 1392
captcha refresh