تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
کد 39959

تاکنون 18 نفر در انتخابات جمهوری آذربایجان ثبت نام کرده اند– جدول

از 18 نفر ثبت نام شده،صلاحیت 16 نفر تائید شده و صلاحیت 4 نفر دیگر در دست بررسی است. صلاحیت موسوم صمد اف و الگار محمد اف هنوز در دست بررسی است


براساس گزارش سایت رسمی کمسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان در حال حاضر تعداد 18 نفر جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان اقدام به ثبت نام نموده اند.

اسامی کسانی که مدارک خود را به کمسیون مرکز انتخابات ارائه نموده اند به شرح ذیل است :

-1 الهام علی اف(حزب آذربایجان نوین)

-2 احمد اروج(حزب آزادی)

 3- الگار آلتای(نامزد مستقل)

-4اقبال آقازاده(حزب امید)

5 - فواد علی اف(حزب لیبرال دمکرات)

6 - علی علی اف(حزب توسعه و شهروندی)

7 - آراز علی زاده (حزب سوسیال دمکرات)

8 - قدرت حسن قلی او (حزب جبهه خلق واحد آذربایجان)

9 - زاهد اروج ( نامزد مستقل)

-10حافظ حاجیو (حزب مساوات معاصر)

-11 فرج قلی اف (حزب احیاء ملی)

-12ارسطون اروج ( حرکت  آذربایجان 13)

13 - الشن حسن اف( نامزد مستقل)

-14 اسماعیل یوسف اف (نامزد مستقل)

-15 قدرت اسحاق اف(نامزد مستق)

16 - الیاس اسماعیل اف (حزب عدالت)

-17 موسوم صمد اف(حزب اسلام)

-18 الگار محمد اف(جمهوری خواه جایگزین)

گفتنی است از 18 نفر ثبت نام شده،صلاحیت 16 نفر تائید شده و صلاحیت 4 نفر دیگر در دست بررسی است.

صلاحیت موسوم صمد اف و الگار محمد اف هنوز در دست بررسی است./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 31 مرداد 1392
captcha refresh