تاریخ : پنجشنبه 7 شهريور 1392
کد 40020

رد صلاحيت نامزد واحد جبهه مخالفان دولت جمهوری آذربایجان در انتخابات رياست جمهوري

كميسيون مركزي انتخابات جمهوري آذربايجان تصميم خود در رابطه با رد صلاحيت نامزدي رستم ابراهيم بي اف رييس شوراي ملي و نامزد واحد جبهه مخالفان دولت در انتخابات رياست جمهوري اين كشور را رسما اعلام كرد

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

كميسيون مركزي انتخابات جمهوري آذربايجان تصميم خود در رابطه با رد صلاحيت نامزدي رستم ابراهيم بي اف رييس شوراي ملي و نامزد واحد جبهه مخالفان دولت در انتخابات رياست جمهوري اين كشور را رسما اعلام كرد.

آذربايجان،اين كميسيون در توجيه اقدام خود به تابعيت دوگانه ابراهيم بي اف (تابعيت همزمان جمهوري آذربايجان و فدراسيون روسيه) و اقامت هاي ناپيوسته وي در ۱۰ سال گذشته در جمهوري آذربايجان و عدم مطابقت اين شرايط با ماده ۱۰۰ قانون اساسي آذربايجان و در عين حال به تعهدات وي در قبال كشور بيگانه استناد كرده است.

انتخابات رياست جمهوري آذربايجان در هفدهم مهر ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و تاكنون صلاحيت ۱۷ نفر از كانديداها از جمله الهام علي اف رييس جمهور فعلي آذربايجان در كميسيون مركزي انتخابات اين كشور به تاييد رسيده است./خ

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 7 شهريور 1392
captcha refresh