تاریخ : شنبه 9 شهريور 1392
کد 40031

ارزیابی مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی آذربایجان از کاهش روابط تجاری تهران و باکو

مقام آذری : اغلب بانک های جمهوری آذربایجان بطورعملی و غیررسمی همکاریهای بانکی با ایران را متوقف کرده و یا بسیار محتاطانه برخورد می کنند

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

رئیس مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری آذربایجان مهمترین دلیل کاهش روابط تجاری تهران و باکو را همراهی دوایر اقتصادی جمهوری آذربایجان با تحریم های غرب علیه ایران خواند.

بر اساس این گزارش وقار بایرام اف افزود اغلب بانک های جمهوری آذربایجان بطورعملی و غیررسمی همکاریهای بانکی با ایران را متوقف کرده و یا بسیار محتاطانه برخورد می کنند و همین موضوع نیز بر کاهش مبادلات تجاری دو کشور تاثیر گذاشته است.

وی همچنین نبود فضای رقابتی در بازار را از دیگر عوامل کاهش روابط تجاری ایران و جمهوری آذربایجان خواند. 

بررسی آمارهای رسمی کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان کاهش شدید مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با ایران و افزایش چشمگیر آن با آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

براساس آماری که در سایت کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان (stat.gov.az ) منتشر شده است، حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان از 539 میلیون دلار در سال 2007 به 263 میلیون دلار در سال 2012 کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش حجم مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با آمریکا از 497 میلیون دلار در سال 2007 به  دو میلیارد و 316 میلیون دلار در سال 2012 افزایش یافته است.

همچنین حجم مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی در سال 2007، مبلغ 400 میلیون دلار بوده است که در سال 2012 به یک میلیارد و 728 میلیون دلار افزایش یافته است.

بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران که سالها جزوء ده شریک اول اقتصادی جمهوری آذربایجان بود، برغم همسایگی و وجود پتانسیل های فراوان اقتصادی در حال حاضر جزوء ده شریک اول تجاری با جمهوری آذربایجان محسوب نمی شود.

در حال حاضر ایتالیا ، روسیه ، امریکا ، ترکیه ، رژیم صهیونیستی ، فرانسه ، هند ، اندونزی ، انگلیس و چین ده شریک اول اقتصادی جمهوری آذربایجان هستند.

 

 

  • نوشته شده
  • در شنبه 9 شهريور 1392
captcha refresh